Luận văn Tính chất thứ tự của một số không gian hàm

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN . 1

LỜI CAM ĐOAN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 4

CHƯƠNG 1: KHÔNG GIAN BANACH CÓ THỨ TỰ . 5

1.1. Thứ tự sinh bởi nón .5

1.2. Một số dạng nón và tính chất của chúng.6

1.2.1. Nón chuẩn .6

1.2.2. Nón chính qui.7

1.2.3. Nón hoàn toàn chính qui.8

1.2.4. Nón sinh.9

1.2.5. Nón liên hợp .10

CHƯƠNG 2: KHÔNG GIAN CÁC HÀM KHẢ TÍCH. 13

2.1. Tính chất của nón các hàm dương .13

2.1.1. Trường hợp không gian L E p (Ω, ) .13

2.1.2. Không gian các hàm khả tích HL .17

2.2. Tính chất thứ tự của một xích .20

2.2.1. Xích trong không gian L E p (Ω, ) .20

2.2.2. Xích của những hàm khả tích Bochner địa phương .29

2.2.3 Xích của những hàm khả tích HL và khả tích HL địa phương.32

2.3. Tính chất của những đoạn và quả cầu có thứ tự trong những không gian hàm có

thứ tự.35

CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN CÁC HÀM LIÊN TỤC. 38

3.1. Tính chất thứ tự của một xích .38

3.2. Tính chất thứ tự của đoạn và quả cầu .49

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY