Luận văn Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. NGƯỜI TÀY VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ

TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANG. 8

1.1. Khái quát chung về tỉnh Tuyên Quang và người Tày ở Tuyên Quang.8

1.2. Đặc điểm tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang .21

Chương 2. VAI TRÒ, XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI

TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI TÀY Ở TUYÊN QUANGHIỆN NAY. 39

2.1. Vai trò của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong đời sống tinh thần người Tày ở TuyênQuang.39

2.2. Xu hướng vận động của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quanghiện nay.52

2.3. Một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu

cực trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay.59

KẾT LUẬN . 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY