Luận văn Tìm nghiệm phương trình lượng giác có điều kiện trong dạy học Toán 11

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát.6

2. Phạm vi lý thuyết tham chiếu:.8

3. Mục đích nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu .12

CHƯƠNG 1: MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI CÁC DẠNG PHƯƠNG

TRÌNH LƯỢNG GIÁC, PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN . 14

1.1. Phân tích chương trình.14

1.2. Các dạng PTLG trong thể chế I .15

1.2.1. PTLG cơ bản .15

1.2.2. Phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác.18

1.2.3. Dạng phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx.19

1.2.4. Dạng phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx.20

1.2.5. Một số dạng PTLG không mẫu mực.20

1.2.6. Các tổ chức toán học liên quan đến PTLG.20

1.3. PTLG có điều kiện .28

1.3.1. Một số phân tích về PTLG có điều kiện trong thể chế.28

1.3.2. Một số kỹ thuật chọn nghiệm PTLG có điều kiện .30

1.4. Kết luận chương.40

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG SINH THÁI LƯỢNG GIÁC CỦA VIỆC CHỌN

NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG DẠY

HỌC TOÁN 11 . 42

2.1. Lý thuyết về góc cung lượng giác .43

2.2. Đường tròn lượng giác .44

2.3. Biểu diễn một cung lượng giác, một góc lượng giác trên ĐTLG.46

2.4. Một số công thức, tính chất đặc biệt của góc lượng giác.47

2.5. Nghiệm của phương trình lượng giác .48

2.6. Tính chất của hàm số lượng giác.49

2.7. Kết luận chương.514

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM . 53

3.1. Bài toán thực nghiệm HS .53

3.1.1. Bài toán thực nghiệm HS và mục đích xây dựng.53

3.1.2. Phân tích tiên nghiệm các bài toán thực nghiệm.56

3.1.3. Phân tích hậu nghiệm .75

3.2. Kết luận về thực nghiệm .95

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

PHỤ LỤC . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY