Luận văn Tìm hiểu nền văn hóa phong kiến Nhật Bản (Từ thế kỷ VII đến cuối thế kỷ XIX)

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHẬT BẢN - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI 7 1.1. Đất nước Nhật Bản 7 1.2. Con người Nhật Bản 8 Chương 2: VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ CẢI CÁCH TAIKA ĐẾN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CHẾ ĐỘ MẠC PHỦ (TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XII) 11 2.1. Bối cảnh lịch sử của Nhật Bản trong giai đoạn từ cải cách Taika đến trước khi thành lập chế độ Mạc Phủ 11 2.2. Văn hóa Nhật Bản từ cải cách Taika đến trước khi thành lập chế độ Mạc Phủ 15 Chương 3: VĂN HÓA NHẬT BẢN THỜI KỲ ĐẦU CỦA CHẾ ĐỘ MẠC PHỦ (TỪ CUỐI THẾ KỶ XII ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XVI) 60 3.1. Bối cảnh lịch sử Nhật bản thời kỳ đầu của chế độ Mạc Phủ 60 3.2. Văn hóa Nhật Bản thời kỳ đầu của chế độ Mạc Phủ 64 Chương 4: VĂN HÓA NHẬT BẢN THỜI KỲ CUỐI CHẾ ĐỘ MẠC PHỦ (TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX) 90 4.1 Bối cảnh lịch sử trong thời kỳ cuối của chế độ Mạc Phủ 90 4.2 Văn hóa Nhật Bản thời kỳ cuối của chế độ Mạc Phủ 92 Chương 5: MỘT SỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG KHÁC 108 5.1 Trà đạo (nghi thức uống trà) 108 5.2. Ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản 114 5.3. Nghệ thuật cắm hoa (Ikebana) ở Nhật Bản 117 5.4. Uống rượu sakê ngắm tuyết rơi 121 5.5. Tục lệ tặng quà của người Nhật 123 5.6. Tết Trung thu ở Nhật Bản 125 KẾT LUẬN 127 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHẬT BẢN - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI 7

1.1. Đất nước Nhật Bản 7

1.2. Con người Nhật Bản 8

Chương 2: VĂN HÓA NHẬT BẢN TỪ CẢI CÁCH TAIKA ĐẾN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CHẾ ĐỘ MẠC PHỦ (TỪ THẾ KỶ VII ĐẾN THẾ KỶ XII) 11

2.1. Bối cảnh lịch sử của Nhật Bản trong giai đoạn từ cải cách Taika đến trước khi thành lập chế độ Mạc Phủ 11

2.2. Văn hóa Nhật Bản từ cải cách Taika đến trước khi thành lập chế độ Mạc Phủ 15

Chương 3: VĂN HÓA NHẬT BẢN THỜI KỲ ĐẦU CỦA CHẾ ĐỘ MẠC PHỦ (TỪ CUỐI THẾ KỶ XII ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XVI) 60

3.1. Bối cảnh lịch sử Nhật bản thời kỳ đầu của chế độ Mạc Phủ 60

3.2. Văn hóa Nhật Bản thời kỳ đầu của chế độ Mạc Phủ 64

Chương 4: VĂN HÓA NHẬT BẢN THỜI KỲ CUỐI CHẾ ĐỘ MẠC PHỦ (TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX) 90

4.1 Bối cảnh lịch sử trong thời kỳ cuối của chế độ Mạc Phủ 90

4.2 Văn hóa Nhật Bản thời kỳ cuối của chế độ Mạc Phủ 92

Chương 5: MỘT SỐ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG KHÁC 108

5.1 Trà đạo (nghi thức uống trà) 108

5.2. Ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản 114

5.3. Nghệ thuật cắm hoa (Ikebana) ở Nhật Bản 117

5.4. Uống rượu sakê ngắm tuyết rơi 121

5.5. Tục lệ tặng quà của người Nhật 123

5.6. Tết Trung thu ở Nhật Bản 125

KẾT LUẬN 127

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY