Luận văn Tìm hiểu đặc điểm nghệ thuật trong tác phẩm của Yoshimoto Banana

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1 – NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM CỦA

YOSHIMOTO BANANA. 14

1.1. Ngoại hình và tính cách . 14

1.1. 1. Ngoại hình – sự hòa quyện của vẻ đẹp nhân bản và thần thánh . 14

1.1.1.1. Đôi mắt . 15

1.1.1.2. Nụ cười . 21

1.1.2. Tính cách nhân vật– đăc trưng của chất nghịch dị kiểu Banana. 23

1.1.2.1. Thờ ơ với xã hội nhưng lại rất ý thức với bản thân . 26

1.1.2.2. Chịu được áp lực nhưng dễ tổn thương . 28

1.1.2.3. Tính cách “dã ngoại” và khuynh hướng “hướng sáng” . 34

1.2. Những mối quan hệ đặc biệt . 39

1.2.1. Những mô hình gia đình đặc biệt. 39

1.2.2. Mối quan hệ “tam giác” . 41

1.2.3. Tình yêu đồng huyết / cận huyết và tình yêu đồng tính. 46

1.2.3.1. Tình yêu đồng huyết / cận huyết. 47

1.2.3.2. Tình yêu đồng tính. 49

1.3. Những năng lực khác thường. 51

1.3.1. Năng lực tiên cảm, thần giao cách cảm, giác quan thứ sáu. 52

1.3.2. Năng lực “chữa lành” . 54

Chương 2: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN TRONG

TÁC PHẨM CỦA YOSHIMOTO BANANA . 61

2.1. Không gian của đô thị và không gian của tâm hồn người . 61

2.1.1. Không gian của đô thị. 61

2.1.1.1. Không gian căn phòng - ô cửa . 61

2.1.1.2. Không gian giường ngủ . 64

2.1.1.3. Không gian quán. 66

2.1.1.4. Không gian đường phố . 67

2.1.1.5. Không gian biển. 692.1.2. Không gian của tâm hồn người. 70

2.1.2.1. Không gian bếp. 70

2.1.2.2. Không gian giấc mơ. 72

2.2. Thời gian đêm, mùa hạ và khoảnh khắc . 74

2.2.1. Đêm. 75

2.2.2. Mùa hạ . 78

2.2.3. Khoảnh khắc . 80

Chương 3: NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG TÁC PHẨM CỦA

YOSHIMOTO BANANA. 85

3.1. Cách kể - tinh thần Nhật Bản hiện đại và văn hóa pop (pop-culture) . 85

3.1.1. Sự chi phối của mĩ cảm kawaii. 85

3.1.2. Sự ảnh hưởng của văn hóa pop – văn hóa đại chúng. 87

3.1.2.1. Tính “động” - kĩ thuật “nhảy cóc” giữa các cảnh (scene / koma). 90

3.1.2.2. Hình ảnh và sự tương tác giữa các hình khối . 95

3.2. Ngôi kể và điểm nhìn của người kể chuyện . 97

3.2.1. Lối kể chuyện ở ngôi thứ nhất – phong cách shòjo manga . 97

3.2.2. Điểm nhìn của người kể chuyện . 102

3.3. Giọng điệu kể chuyện . 107

3.3.1. Giọng bất ngờ, huyền bí. 107

3.3.3. Giọng triết lí mang tính “hướng sáng” . 109

KẾT LUẬN. 111

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 114

PHỤ LỤC. 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY