Luận văn Tìm hiểu ca từ của nhạc sĩ trẻ (qua các ca khúc tiếng việt được yêu thích trên trang mạng mp3.zing.vn trong năm 2012)

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Mục lục

Quy ước trình bày chú nguồn

MỤC LỤC. 1

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. 10

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC CA KHÚC CỦA

NHẠC SĨ TRẺ ĐƯỢC KHẢO SÁT. 10

1.1. Khái quát về ca từ trong ca khúc .10

1.1.1. Khái niệm “ca từ”, “ca khúc”.10

1.1.2. Vai trò của ca từ.10

1.1.3. Tính chất của ca từ .12

1.2. Quan hệ giữa ca từ với âm nhạc và với thơ ca .15

1.2.1. Quan hệ giữa ca từ với âm nhạc.16

1.2.2. Quan hệ giữa ca từ với thơ ca.17

1.3. Hình tượng ca từ và các phương thức xây dựng hình tượng ca từ .19

1.3.1. Hình tượng ca từ.19

1.3.2. Các phương thức xây dựng hình tượng ca từ.20

1.4. Tổng quan về các ca khúc của nhạc sĩ trẻ được khảo sát .23

1.5. Tiểu kết.29

Chương 2. 31

CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ XÉT Ở CÁC BÌNH DIỆN NGỮ ÂM, TỪVỰNG – NGỮ NGHĨA, CÚ PHÁP . 31

2.1. Đặc điểm ngữ âm trong ca từ của nhạc sĩ trẻ .31

2.1.1. Sự chi phối của âm nhạc đối với ngữ âm của ca từ .31

2.1.2. Các biện pháp tu từ ngữ âm .36

2.2. Đặc điểm từ vựng – ngữ nghĩa trong ca từ của nhạc sĩ trẻ.39

2.2.1. Một số vấn đề về dùng từ.39

2.2.2. Đặc điểm tu từ từ vựng – ngữ nghĩa.48

2.3. Đặc điểm cú pháp trong ca từ của nhạc sĩ trẻ.69

2.3.1. Đặc điểm cấu tạo cú pháp.69

2.3.2. Đặc điểm tu từ cú pháp .75

2.4. Tiểu kết .84

Chương 3. 86

CA TỪ CỦA NHẠC SĨ TRẺ XÉT Ở CẤP ĐỘ VĂN BẢN. 86

3.1. Về tên ca khúc.86

3.1.1. Mối quan hệ giữa tên ca khúc và nội dung ca khúc.86

3.1.2. Đặc điểm của tên ca khúc.89

3.2. Cấu trúc văn bản ca khúc.93

3.3. Tiểu kết .103

KẾT LUẬN . 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY