Luận văn Tìm hiểu bước đầu về đa tạp Stein

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Mục lục

MỞ ĐẦU .1

Chương 0. MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ .3

0.1. Hàm chỉnh hình và toán tử vi phân trên n .3

0.2. Tích chập và hàm suy rộng.6

0.3. Toán tử tuyến tính không bị chặn trên không gian Hilbert .7

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐA TẠP STEIN.10

1.1. Miền chỉnh hình.10

1.2. Khái niệm đa tạp Stein.15

Chương 2. PHƯƠNG TRÌNH CAUCAHY – RIEMANN TRONG

ĐA TẠP STEIN .20

2.1. Toán tử ∂ trên không gian L2( , ) p q ( , ) Ω φ .20

2.2. Các định lý tồn tại và xấp xỉ nghiệm đối với phương trình CauchyRiemann trên đa tạp Stein.29

Chương 3. ĐỊNH LÝ NHÚNG CÁC ĐA TẠP STEIN.43

Chương 4. BAO CHỈNH HÌNH .52

KẾT LUẬN .60

TÀI LIỆU THAM KHẢO.61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY