Luận văn Tiếp xúc ngôn ngữ Ê Đê - Việt ở tỉnh Dak lăk trên bình diện từ vựng - ngữ nghĩa

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA SỰ TIẾP XÚC

NGÔN NGỮ Ê ĐÊ – VIỆT Ở TỈNH DAK LĂK . 10

1.1. Cơ sở lí luận .10

1.1.1. Tiếp xúc ngôn ngữ .10

1.2. Cơ sở thực tiễn .25

1.2.1. Khái quát về người Ê đê ở tỉnh Dak Lăk .25

1.2.2. Khái quát về ngôn ngữ Việt, Ê đê.28

1.3. Tiểu kết.37

CHƯƠNG 2. TỪ VỰNG TIẾNG Ê ĐÊ VAY MƯỢN TIẾNG VIỆT. 39

2.1. Khảo sát và thống kê lớp từ ngữ tiếng Ê đê vay mượn của tiếng Việt .39

2.1.1. Lớp từ ngữ chỉ nghề nghiệp, chức vụ, lĩnh vực và vị trí công tác .39

2.1.2. Lớp từ ngữ chỉ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.44

2.1.3. Lớp từ ngữ chỉ khoa học kĩ thuật .46

2.1.4. Lớp từ ngữ chỉ động - thực vật.53

2.1.5. Lớp từ ngữ chỉ đồ vật.55

2.1.6. Lớp từ ngữ chỉ tên người.58

2.2. Các phương thức tiếng Ê đê vay mượn từ ngữ tiếng Việt .62

2.2.1. Phương thức dịch nghĩa .62

2.2.2. Phương thức kết hợp phiên âm với dịch nghĩa .64

2.2.3. Phương thức phiên âm .66

2.2.4. Phương thức mượn nguyên dạng .702.3. Tiểu kết.71

CHƯƠNG 3. TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT VAY MƯỢN TIẾNG Ê ĐÊ. 73

3.1. Khảo sát và thống kê lớp từ ngữ tiếng Việt vay mượn của tiếng Ê đê .73

3.1.1. Lớp từ ngữ chỉ địa danh .73

3.1.2. Lớp từ ngữ chỉ nhà ở, đồ dùng, dụng cụ lao động .74

3.1.3. Lớp từ ngữ chỉ không gian văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán.78

3.2. Các phương thức tiếng Việt vay mượn từ ngữ tiếng Ê đê .84

3.2.1. Phương thức dịch nghĩa .84

3.2.2. Phương thức phiên âm .85

3.2.3. Phương thức mượn nguyên dạng .87

3.3. Vấn đề địa danh của tỉnh Dak Lăk trong sự tiếp xúc ngôn ngữ.87

3.3.1. Đặc điểm dân cư và văn hóa.87

3.3.2. Vài nét về thực trạng .89

3.3.3. Một số ý kiến đề xuất.98

3.4. Tiểu kết.100

KẾT LUẬN . 102

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 105

PHỤ LỤC1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY