Luận văn Tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ của nhà báo Việt Nam hiện nay

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

LỜI MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

4. Phương pháp nghiên cứu: .4

5. Lịch sử nghiên cứu .5

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn .8

7. Kết cấu đề tài .9

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUÂṆ CHU NG VỀ TIẾ P CÂṆ THÔNG TIN KHOA

HỌC CÔNG NGHỆ CỦ A NHÀ BÁO.10

1.1. Khái niệm tiếp cận thông tin.10

1.1.1. Tiếp câṇ thông tin dướ i góc nhìn luâṭ pha. ́ p .12

1.1.2.Tiếp câṇ thông tin dướ i góc nhìn bá o ch. í .14

1.1.3. Tiếp cận thông tin từ góc nhìn các nhà quản lý, truyền thông về khoa học

và công nghệ.18

1.2.Tiếp câṇ thông tin khoa học và công nghệ.20

1.2.1.Văn bản quy điṇ h về tiếp câṇ thông tin khoa học và công nghệ nói chung

.20

1.2.2. Nguồn thông tinkhoa học và công nghệ.25

1.3. Sự cần thiết và quy trình tiếp câṇ thông tin khoa học và công nghệ củ a

Nhà báo .26

1.3.1. Sự cần thiết trong việc tiếp cận thông tin khoa học và công ng. hệ 26

1.3.2. Quy trình tiếp câṇ thông tin khoa học và công nghệ của Nhà ba. ́ o 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY