Luận văn Tiếp cận chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV tại Hà nội: nghiên cứu trường hợp nhóm bệnh nhân điều trị thuốc kháng virus hiv (arv) tại phòng khám ngoại trú nam Từ liêm - Hà Nội

MỞ ĐẦU.1

1. Đặt vấn đề.1

2. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn và cơ sở pháp lý .4

2.1 Ý nghĩa khoa học.4

2.2 Ý nghĩa thực tiễn .4

2.3 Cơ sở pháp lý.5

3. Tổng quan nghiên cứu:.6

3.1 Những nghiên cứu về tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam .6

3.2 Nghiên cứu về nhóm phụ nữ nhiễm HIV .7

3.3 Nghiên cứu về tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV.8

3.4 Những nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nhiễm HIV .11

4 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .12

4.1 Mục đích nghiên cứu .12

4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .13

5 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.13

5.1 Đối tượng nghiên cứu.13

5.2 Khách thể nghiên cứu.13

5.3 Phạm vi nghiên cứu .13

6 Câu hỏi nghiên cứu và giải thuyết nghiên cứu.14

6.1 Câu hỏi nghiên cứu:.14

6.2 Giả thuyết nghiên cứu.14

7 Phương pháp nghiên cứu .15

7.1 Phương pháp phân tích tài liệu .15

7.2 Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi .16

7.3 Phương pháp quan sát.19

7.4 Phương pháp phỏng vấn sâu.22

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.23

1.1. Các khái niệm công cụ .23

1.1.1. Phụ nữ nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ nhiễm HIV/AID đang điều trị thuốc kháng

virus HIV .23

1.1.2. Chăm sóc sức khỏe và tiếp cận chăm sóc sức khỏe .25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY