Luận văn Tiếng lóng trên các diễn đàn trực tuyến tiếng Việt: Thực trạng, đặc điểm, cơ chế hình thành

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

DẪN NHẬP. 1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG

LÓNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN . 7

1.1. Tiếng lóng và các thuật ngữ hữu quan. 7

1.1.1. Định nghĩa. 7

1.1.2. Đặc điểm của tiếng lóng Việt Nam. 9

1.1.2.1. Đặc điểm tạo từ, ngữ lóng . 9

1.1.2.2. Đặc điểm chức năng . 11

1.1.3. Phân biệt tiếng lóng với thuật ngữ, từ ngữ địa phương, tiếng nghề

nghiệp. 12

1.1.3.1. Phân biệt tiếng lóng với thuật ngữ. 12

1.1.3.2. Phân biệt tiếng lóng với từ ngữ địa phương. . 15

1.1.3.3. Phân biệt tiếng lóng với tiếng nghề nghiệp. 17

1.1.4. Kết luận. 18

1.2. Diễn đàn . 19

1.2.1. Khái niệm diễn đàn. 19

1.2.2. Các thành phần của diễn đàn . 20

1.2.3. Phân loại diễn đàn. 21

1.2.4. Tham gia diễn đàn. 22

1.2.5. Thực trạng sử dụng tiếng lóng trên các diễn đàn. 25

1.2.6. Những hiện tượng lóng mới xuất hiện. 26

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG LÓNG TRÊN CÁC

DIỄN ĐÀN. 28

2.1. Đặc điểm cấu tạo. 28

2.2. Từ loại . 30

2.2.1. Phân loại. 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY