Luận văn Tiền lương của đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay

Ngày 14/12/2004, Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang. Theo Nghị định này, chế độ nâng bậc lương cho cán bộ công chức, viên chức nói chung và các giảng viên đại học nói riêng đã thể hiện rõ. Cụ thể: hệ số lương khởi điểm của ngạch giảng viên trước đây là 1,92 thì theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP là 2,34; hệ số lương khởi điểm của ngạch giảng viên chính trước đây là 3,35 thì nay là 4,40; hệ số lương khởi điểm của ngạch giảng viên cao cấp trước đây là 4,92 thì nay được điều chỉnh nâng bậc lương lên 6,20. Như vậy, Nghị định số 204/ 2004/NĐ-CP qui định bậc lương của các giảng viên đại học được nâng cao hơn cùng với việc tăng mức tiền lương tối thiểu từ 290.000 đồng/ tháng (tháng 1/2003), tăng lên 350.000 đồng/ tháng (tháng 10/2005) đã phần nào giảm bớt khó khăn cho đời sống của đội ngũ giảng viên đại học.

Ngày 14/12/2004, Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang. Theo Nghị định này, chế độ nâng bậc lương cho cán bộ công chức, viên chức nói chung và các giảng viên đại học nói riêng đã thể hiện rõ. Cụ thể: hệ số lương khởi điểm của ngạch giảng viên trước đây là 1,92 thì theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP là 2,34; hệ số lương khởi điểm của ngạch giảng viên chính trước đây là 3,35 thì nay là 4,40; hệ số lương khởi điểm của ngạch giảng viên cao cấp trước đây là 4,92 thì nay được điều chỉnh nâng bậc lương lên 6,20. Như vậy, Nghị định số 204/ 2004/NĐ-CP qui định bậc lương của các giảng viên đại học được nâng cao hơn cùng với việc tăng mức tiền lương tối thiểu từ 290.000 đồng/ tháng (tháng 1/2003), tăng lên 350.000 đồng/ tháng (tháng 10/2005) đã phần nào giảm bớt khó khăn cho đời sống của đội ngũ giảng viên đại học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY