Luận văn Tiềm năng và hiện trạng phát triển Du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia U Minh Thượng – Tỉnh Kiên Giang

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

Danh mục các hình

Danh mục viết tắt

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH SINH THÁI.8

1.1. Cơ sở lý luận về Du lịch sinh thái .8

1.1.1. Khái niệm du lịch sinh thái.8

1.1.2. Các đặc trưng của du lịch sinh thái.16

1.1.3. Các nguyên tắc của du lịch sinh thái .18

1.1.4. Những yêu cầu của du lịch sinh thái.18

1.1.5. Du lịch sinh thái trong các vườn quốc gia.24

1.2. Cơ sở thực tiễn về Du lịch sinh thái .31

1.2.1. Một số kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái trong các vườn quốc gia

trên thế giới.31

1.2.2. Du lịch sinh thái trong các vườn quốc gia của Việt Nam.37

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.40

Chương 2. TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DLST VƯỜN

QUỐC GIA U MINH THƯỢNG TỈNH KIÊN GIANG.41

2.1. Giới thiệu về VQG U Minh Thượng .41

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển VQG U Minh Thượng .41

2.1.2. Mục tiêu thành lập VQG U Minh Thượng .42

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý VQG U Minh Thượng .42

2.1.4. Các khu chức năng.43

2.2. Tiềm năng phát triển DLST.44

2.2.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ.44

2.2.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên .44

2.2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn.57

2.2.4. Cơ sở hạ tầng .63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY