Luận văn Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng số liệu

Danh mục các biểu đồ, bản đồ

MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu.2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu.2

4. Phạm vi, giới hạn của đề tài .2

5. Lịch sử nghiên cứu đề tài .3

6. Quan điểm .4

7. Phương pháp nghiên cứu.5

8. Cấu trúc luận văn .7

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH.8

1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ DU LỊCH.8

1.1.1. Khái niệm về du lịch.8

1.1.2. Sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch.10

1.1.3. Tổ chức lãnh thổ du lịch .10

1.2. VAI TRÒ CỦA DU LỊCH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI.11

1.2.1. Đối với kinh tế .11

1.2.2. Đối với xã hội .11

1.2.3. Đối với môi trường, sinh thái .12

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH .13

1.3.1. Khái niệm về tài nguyên du lịch.13

1.3.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên .14

1.3.2.1. Khái niệm .14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY