Luận văn Thực trạng về công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng Lũng Lô

MỤC LỤCCHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 1I. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 1 1. Đặc điểm của nghành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến quá trình hình thành chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12 Chi phí sản xuất xây lắp. 23. Giá thành sản phẩm xây lắp. 64. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 8II Các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. 91. Những nhân tố khách quan. 92. Những nhân tố chủ quan bên trong doanh nghiệp. 11III. Những yêu cầu cơ bản trong quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Error! Bookmark not defined.IV. Mục đích và ý nghĩa phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở một doanh nghiệp . 121. Mục đích phân tích chi phí và giá thành sản phẩm ở một doanh nghiệp. 122. Ý nghĩa phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở một doanh nghiệp. 123. Các phương pháp phân tích. 15CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ 19I. Khái quát chung về công ty xây dựng Lũng Lô. 191. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng Lũng Lô 192. Chức năng và ngành nghề kinh doanh của công ty. 203. Đặc điểm tổ chức và quy trình hoạt động chung 214. Tổ chức bộ máy quản lý và phân cấp tài cấp tài chính của Công ty. 235 Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng Lũng Lô. 286. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Lũng Lô trong năm 2002-2003. 31II Thực trạng về công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Lũng Lô. 341. Thực trạng công tác phân tích kinh tế ở công ty xây dựng Lũng Lô. 352 Thực trạng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng Lũng Lô. 36Cộng 46III. Đánh giá công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng Lũng Lô. 47CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ 50I. Sự cần thiết và những yêu cầu hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Lũng Lô. 50II. Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng lũng lô. 52III Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích chi phí sản xuất tại công ty xây dựng Lũng Lô. 551. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng Lũng Lô. 552. Xây dựng mẫu biểu phục vụ cho công tác phân tích chi phí sản xuất. Error! Bookmark not defined.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 68IV Những điều kiện để thực hiện những nội dung hoàn thiện đã nêu ở công ty xây dựng Lũng Lô. 73

MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 1

I. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 1

1. Đặc điểm của nghành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến quá trình hình thành chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 1

2 Chi phí sản xuất xây lắp. 2

3. Giá thành sản phẩm xây lắp. 6

4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 8

II Các nhân tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. 9

1. Những nhân tố khách quan. 9

2. Những nhân tố chủ quan bên trong doanh nghiệp. 11

III. Những yêu cầu cơ bản trong quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Error! Bookmark not defined.

IV. Mục đích và ý nghĩa phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở một doanh nghiệp . 12

1. Mục đích phân tích chi phí và giá thành sản phẩm ở một doanh nghiệp. 12

2. Ý nghĩa phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở một doanh nghiệp. 12

3. Các phương pháp phân tích. 15

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ 19

I. Khái quát chung về công ty xây dựng Lũng Lô. 19

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng Lũng Lô 19

2. Chức năng và ngành nghề kinh doanh của công ty. 20

3. Đặc điểm tổ chức và quy trình hoạt động chung 21

4. Tổ chức bộ máy quản lý và phân cấp tài cấp tài chính của Công ty. 23

5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng Lũng Lô. 28

6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Lũng Lô trong năm 2002-2003. 31

II Thực trạng về công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Lũng Lô. 34

1. Thực trạng công tác phân tích kinh tế ở công ty xây dựng Lũng Lô. 35

2 Thực trạng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng Lũng Lô. 36

Cộng 46

III. Đánh giá công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng Lũng Lô. 47

CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ 50

I. Sự cần thiết và những yêu cầu hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng Lũng Lô. 50

II. Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng lũng lô. 52

III Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích chi phí sản xuất tại công ty xây dựng Lũng Lô. 55

1. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng Lũng Lô. 55

2. Xây dựng mẫu biểu phục vụ cho công tác phân tích chi phí sản xuất. Error! Bookmark not defined.

3. Hoàn thiện phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 68

IV Những điều kiện để thực hiện những nội dung hoàn thiện đã nêu ở công ty xây dựng Lũng Lô. 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY