Luận văn Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong hoạt động dạy học cho trẻ 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non thành phố Vũng Tàu

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY

HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT

ĐỘNG DẠY HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI .6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .6

1.1.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề trên thế giới.6

1.1.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam .7

1.2. Một số lý luận về PPDHGQVĐ.9

1.2.1. Dạy học giải quyết vấn đề .9

1.2.2. Cơ sở khoa học của DHGQVĐ .12

1.2.3. Đặc điểm, bản chất, cấu trúc của DHGQVĐ.13

1.2.4. Vấn đề, THCVĐ, cơ chế phát sinh và phân loại THCVĐ.18

1.2.5. Các mức độ hay các PPDH trong DHGQVĐ.22

1.3. Dạy và học trong giáo dục mầm non .23

1.4. Vận dụng PPDHGQVĐ trong hoạt động DH cho trẻ 5-6 tuổi .26

1.4.1. Cơ sở của việc vận dụng PPDHGQVĐ trong hoạt động DH cho trẻ 5-6 tuổi.26

1.4.2. Quy trình vận dụng PPDHGQVĐ trong hoạt động DH cho trẻ 5-6 tuổi .34

Tiểu kết chương 1 .39

Chương 2. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI

QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHO TRẺ 5-6

TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ VŨNG TÀU.40

2.1. Khái quát về tình hình giáo dục thành phố Vũng Tàu và tình hình giáo dục

mầm non thành phố Vũng Tàu .40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY