Luận văn Thực trạng và những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tổng công ty cà phê Việt Nam trong thời gian tới

MỤC LỤCLời nói đầu 2Phần I. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước 3I . Khái niệm, nội dung của hoạt động xuất khẩu 31. Khái niệm 32. Nội dung của hoạt động xuất khẩu 4II. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 61. Các nhấn tố của môi trường vĩ mô 62. ảnh hưởng của các nhân tố vi mô 9III. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế và doanh nghiệp 91. Đối với nền kinh tế 92. Đối với doanh nghiệp 10Phần II. Một số nét khái quát về Tổng công ty cà phê Việt nam 11I. Sự hình thành và quá trình phát triển 111. Sự hình thành 112. Quá trình phát triển 113. Cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng công ty 114. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty 13II. Thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu ở Tổng công ty cà phê Việt nam 151. Những kết quả về sản xuất và kinh doanh xuất khẩu 15 2. Những tồn tại, khó khăn và thách thức hiện nay của Vinacafe 23 Phần III. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới và những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty 25I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới 25II. Những giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty 261. Giải pháp về tổ chức sản xuất và xây dựng đội ngũ cán bộ 27 2. Giải pháp về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến 283. Giải pháp về vốn 30 4. Giải pháp về thị trường 31 5. Một số kiến nghị về cơ chế chính sách 33 Kết luận 35Tài liệu tham khảo 36

MỤC LỤC

Lời nói đầu 2

Phần I. Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu đối với

sự nghiệp đổi mới của đất nước 3

I . Khái niệm, nội dung của hoạt động xuất khẩu 3

1. Khái niệm 3

2. Nội dung của hoạt động xuất khẩu 4

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 6

1. Các nhấn tố của môi trường vĩ mô 6

2. ảnh hưởng của các nhân tố vi mô 9

III. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế và

doanh nghiệp 9

1. Đối với nền kinh tế 9

2. Đối với doanh nghiệp 10

Phần II. Một số nét khái quát về Tổng công ty cà phê Việt nam 11

I. Sự hình thành và quá trình phát triển 11

1. Sự hình thành 11

2. Quá trình phát triển 11

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng công ty 11

4. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty 13

II. Thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu ở Tổng công ty cà phê Việt nam 15

1. Những kết quả về sản xuất và kinh doanh xuất khẩu 15

2. Những tồn tại, khó khăn và thách thức hiện nay của Vinacafe 23

Phần III. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới và những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty 25

I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới 25

II. Những giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty 26

1. Giải pháp về tổ chức sản xuất và xây dựng đội ngũ cán bộ 27

2. Giải pháp về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến 28

3. Giải pháp về vốn 30

4. Giải pháp về thị trường 31

5. Một số kiến nghị về cơ chế chính sách 33

Kết luận 35

Tài liệu tham khảo 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY