Luận văn Thực trạng và một số giải pháp tạo động lực làm việc tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thủ đô

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của luận văn, các vấn đề cần giải quyết 2

CHƯƠNG 1 4

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 4

1.1. Khái niệm và sự cần thiết của tạo động lực lao động trong doanh nghiệp 4

1.1.1. Khái niệm 4

1.1.2. Sự cần thiết phải tạo động lực. 6

1.1.3. Quá trình tạo động lực lao động 7

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực. 8

1.2.1. Thuyết các cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow. 8

1.2.2. Thuyết ERG của Alderfer (1969) 14

1.2.3. Học thuyết hai nhân tố của Herzberg. 15

1.2.4. Thuyết kỳ vọng của Victor - Vroom. 16

1.2.5. Học thuyết nhu cầu thúc đẩy động cơ của David.CMc.Clelland 17

1.2.6. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams. 18

1.2.7. Thuyết X, Y của McGregor 19

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. 21

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp 22

1.3.1.1. Văn hóa doanh nghiệp 22

1.3.1.2. Mục tiêu doanh nghiệp 23

1.3.1.3 Lãnh đạo doanh nghiệp 24

1.3.1.4 Chính sách tiền lương, tiền thưởng và các khuyến khích 24

1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về công việc 25

1.3.2.1. Nội dung, tính chất công việc 25

1.3.2.2. Khả năng phát triển nghề nghiệp của công việc 26

1.3.2.3. Cơ hội thăng tiến của công việc 26

1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về cá nhân 27

1.3.3.1 Thâm niên công tác. 27

1.3.3.2 Tiềm năng 27

1.3.3.3 Kinh nghiệm. 27

1.3.3.4 Nhân viên trung thành. 28

1.3.3.5 Sự hoàn thành công tác. 28

1.3.4. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 28

1.4. Các biện pháp tạo động lực lao động 30

1.4.1 Công cụ kinh tế. 30

1.4.1.1 Các công cụ kinh tế trực tiếp 30

1.4.1.2 Công cụ kinh tế gián tiếp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY