Luận văn Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH VẼ

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.4

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.4

1.1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản.4

1.1.1.1. Khái niệm và phân loại đầu tư xây dựng cơ bản.4

1.1.1.2. Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản .6

1.1.1.3. Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản.8

1.1.1.4. Chức năng của đầu tư xây dựng cơ bản .11

1.1.2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước.13

1.1.2.1. Các khái niệm.13

1.1.2.2. Đặc trưng cơ bản của vốn đầu tư .13

1.1.2.3. Nguồn vốn đầu tư.14

1.1.2.4. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước .15

1.2. QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN .18

1.2.1. Vai trò của việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản .18

1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà

nước .19

1.2.3. Quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà

nước .20

1.2.3.1. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư 23

1.2.3.2. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư . 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY