Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiểu quả thi hành án dân sự ở Việt Nam

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 1.1. Khái niệm, bản chất thi hành án dân sự 6 1.2. Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự 11 1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của thi hành án dân sự Việt Nam 13 1.4. Thi hành án dân sự một số nước trên thế giới 19 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 27 2.1. Thực trạng pháp luật về thi hành án dân sự 27 2.2. Thực tiễn thi hành án dân sự 70 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 78 3.1. Những giải pháp trước mắt nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án dân sự (từ nay đến năm 2006) 78 3.2. Giải pháp lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự (bắt đầu từ năm 2007) 82 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6

1.1. Khái niệm, bản chất thi hành án dân sự 6

1.2. Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự 11

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của thi hành án dân sự Việt Nam 13

1.4. Thi hành án dân sự một số nước trên thế giới 19

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 27

2.1. Thực trạng pháp luật về thi hành án dân sự 27

2.2. Thực tiễn thi hành án dân sự 70

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 78

3.1. Những giải pháp trước mắt nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án dân sự (từ nay đến năm 2006) 78

3.2. Giải pháp lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự (bắt đầu từ năm 2007) 82

KẾT LUẬN 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY