Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tham dự thầu tại Công ty Cơ điện Trần Phú

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂULỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRONG 10 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY 3I- Giới thiệu chung về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú: 31. Quá trình hình thành và phát triển Công ty: 32. Hoạt động kinh doanh của Công ty Cơ điện Trần Phú trong vài năm trở lại đây: 122.1. Về công tác đầu tư đổi mới thiết bị: 122.2. Về công tác sản xuất kinh doanh và thị trường: 132.3. Về công tác kỹ thuật chất lượng công nghệ: 142.4. Về công tác tài chính, kế toán 14II- Thực trạng công tác tham dự thầu của Công ty Cơ điện Trần Phú: 151. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng trúng thầu của Công ty: 152. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty: 162.1 Năng lực máy móc thiết bị: 162.2 Nhân lực và tình hình quản lý nhân lực phục vụ cho sản xuất: 222.3 Tình hình tài chính của công ty : 232.4 Kinh nghiệm và uy tín của Công ty 252.5 Thị trường tiêu thụ: 272.6 Đối thủ của Công ty: 282.7 Chất lượng Hồ sơ dự thầu : 283. Tổng quan về công tác đấu thầu tại Công ty Cơ Điện Trần Phú : 293.1 Tổng quan về công tác đấu thầu tại Công ty : 293.2 Các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đấu thầu của Công ty: 313.3 Nhân sự cho công tác tham dự thầu của Công ty : 324. Quy trình tham dự thầu của Công ty: 32III- Minh họa một số gói thầu mà công ty đã tham dự: 411. Gói thầu « Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý thành dây cáp điện mới cho điện lực Quảng Nam » 412. Gói thầu « Gia công tái chế dây nhôm trần và dây nhôm trần lõi thép » thuộc dự án Gia công tái chế kim loại màu năm 2009 44IV- Đánh giá chung về công tác tham dự thầu của Công ty Cơ điện Trần Phú 471. Những mặt đạt được của Công ty: 472. Khó khăn còn tồn tại: 49CHƯƠNG II - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 511. Phương hướng phát triển trong những năm tới của Công ty: 512. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tham dự thầu ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú 512.1 Giải pháp khắc phục nguyên nhân chủ quan: 512.1.1 Dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết định tranh thầu: 512.1.2 Tổ chức lại bộ máy đầu thầu: 532.1.3 Các chính sách trong chiến lược marketting của công ty 552.1.4 Lập một bộ HSDT đầy đủ và chất lượng về mặt nội dung và hình thức: 572.2 Giải pháp khắc phục đối với các yếu tố khách quan: 583. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước: 58KẾT LUẬN 60

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ TRONG 10 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY 3

I- Giới thiệu chung về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú: 3

1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty: 3

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty Cơ điện Trần Phú trong vài năm trở lại đây: 12

2.1. Về công tác đầu tư đổi mới thiết bị: 12

2.2. Về công tác sản xuất kinh doanh và thị trường: 13

2.3. Về công tác kỹ thuật chất lượng công nghệ: 14

2.4. Về công tác tài chính, kế toán 14

II- Thực trạng công tác tham dự thầu của Công ty Cơ điện Trần Phú: 15

1. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng trúng thầu của Công ty: 15

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty: 16

2.1 Năng lực máy móc thiết bị: 16

2.2 Nhân lực và tình hình quản lý nhân lực phục vụ cho sản xuất: 22

2.3 Tình hình tài chính của công ty : 23

2.4 Kinh nghiệm và uy tín của Công ty 25

2.5 Thị trường tiêu thụ: 27

2.6 Đối thủ của Công ty: 28

2.7 Chất lượng Hồ sơ dự thầu : 28

3. Tổng quan về công tác đấu thầu tại Công ty Cơ Điện Trần Phú : 29

3.1 Tổng quan về công tác đấu thầu tại Công ty : 29

3.2 Các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đấu thầu của Công ty: 31

3.3 Nhân sự cho công tác tham dự thầu của Công ty : 32

4. Quy trình tham dự thầu của Công ty: 32

III- Minh họa một số gói thầu mà công ty đã tham dự: 41

1. Gói thầu « Gia công tái chế dây cáp điện cũ thu hồi thanh lý thành dây cáp điện mới cho điện lực Quảng Nam » 41

2. Gói thầu « Gia công tái chế dây nhôm trần và dây nhôm trần lõi thép » thuộc dự án Gia công tái chế kim loại màu năm 2009 44

IV- Đánh giá chung về công tác tham dự thầu của Công ty Cơ điện Trần Phú 47

1. Những mặt đạt được của Công ty: 47

2. Khó khăn còn tồn tại: 49

CHƯƠNG II - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 51

1. Phương hướng phát triển trong những năm tới của Công ty: 51

2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tham dự thầu ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú 51

2.1 Giải pháp khắc phục nguyên nhân chủ quan: 51

2.1.1 Dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết định tranh thầu: 51

2.1.2 Tổ chức lại bộ máy đầu thầu: 53

2.1.3 Các chính sách trong chiến lược marketting của công ty 55

2.1.4 Lập một bộ HSDT đầy đủ và chất lượng về mặt nội dung và hình thức: 57

2.2 Giải pháp khắc phục đối với các yếu tố khách quan: 58

3. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước: 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY