Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác định giá tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex Sài Gòn

i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC BẢNG .v

DANH MỤC HÌNH VẼ. vii

PHẦN MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1 .4

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP.4

1.1 Khái niệm về định giá doanh nghiệp .4

1.2 Tầm quan trọng của việc định giá doanh nghiệp .5

1.3 Các phương pháp định giá doanh nghiệp.6

1.3.1 Phương pháp định giá doanh nghiệp .6

1.3.1.1 Phương pháp định giá theo bội số.6

1.3.1.2 Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức.7

1.3.1.3 Phương pháp sử dụng dữ liệu thị trường chứng khoán: .8

1.3.2 Phương pháp định giá doanh nghiệp thường được sử dụng tại Việt Nam .9

1.3.2.1 Phương pháp giá trị tài sản thuần.9

1.3.2.2 Phương pháp chiết khấu dòng tiền.9

1.4 Nội dung công việc và trình tự tiến hành định giá doanh nghiệp tại Việt Nam.13

1.5. Các quy định pháp luật về định giá doanh nghiệp tại Việt Nam .15

1.6. Kinh nghiệm về định giá doanh nghiệp .17

1.6.1. Kinh nghiệm định giá doanh nghiệp tại một số quốc gia .17

1.6.2 Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam .25

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .28

CHƯƠNG 2 .29

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ TẠI CÔNG TY PTS SÀI GÒN.29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY