Luận văn Thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 5

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NHÀ CHUNG CƯ CŨ 5

1. Quan niệm và vai trò của nhà ở trong sự phát triển kinh tế - xã hội 5

1.1. Quan niệm về nhà ở 5

1.2. Vai trò của nhà ở trong sự phát triển kinh tế - xã hội 5

2. Khái niệm và vai trò của nhà chung cư 8

2.1. Khái niệm 8

2.2. Vai trò nhà chung cư 9

3. Hoàn cảnh ra đời của nhà chung cư 9

4. Sự cần thiết phải thực hiện cải tạo nhà chung cư cũ 11

5. Nội dung cải tạo nhà chung cư cũ. 13

6. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về cải tạo các khu chung cư cũ. 19

CHƯƠNG 2 23

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI TẠO CÁC KHU CHUNG CƯ CŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 23

1. Các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, xã hội của Hà Nội có ảnh hưởng đến nhà chung cư cũ 23

1.1. Đặc điểm tự nhiên 23

1.1.1. Vị trí địa lý 23

1.1.2. Đặc điểm địa hình 24

1.1.3. Khí hậu 25

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 25

2. Thực trạng chung cư cũ và tình hình cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 28

A. Thực trạng chung cư cũ 28

2.1. Quá trình hình thành và phát triển khu chung cư tại thành phố Hà Nội giai đoạn 1954 – 1990 28

2.1.1. Giai đoạn 1954 – 1964 28

2.1.2. Giai đoạn 1964 – 1975 28

2.1.3. Giai đoạn 1975 – 1986 29

2.1.4. Giai đoạn 1986 – 1990 29

2.2. Đánh giá phân tích tình trạng ở và nhà ở tại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 30

2.2.1. Thực trạng nhà ở các loại tại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 30

2.2.2. Tình trạng ở và mô hình ở tại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 33

2.2.3. Vấn đề giao thông và kỹ thuật hạ tầng cơ sở các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 35

2.2.4. Vấn đề cảnh quan môi trường trong các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 41

B. THỰC TRẠNG BIỆN PHÁP CẢI TẠO KHU CHUNG CƯ CŨ 48

3. Thực trạng tổ chức quản lý nhà nước trong các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 51

4. Đánh giá chung về kết quả cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 52

5. Ưu nhược điểm 53

5.1. Ưu điểm, nguyên nhân 53

5.2. Nhược điểm, nguyên nhân 54

5.2.1.Vướng mắc về qui hoạch: 54

5.2.2. Vướng mắc về cơ chế chính sách 58

5.2.3. Giải pháp về vốn và tổ chức thực hiện 59

5.2.4. Về phương thức thực hiện: 60

CHƯƠNG 3 61

THỰC TRẠNG CẢI TẠO KHU B KIM LIÊN 61

1. Thực trạng cải tạo khu B Kim Liên 61

2. Ưu điểm của dự án cải tạo B14 Khu Kim Liên 68

3. Khó khăn, vướng mắc của dự án cải tạo nhà B4,B14 Kim Liên 71

4. Những bài học từ dự án 72

CHƯƠNG 4 74

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI TẠO NHÀ CHUNG CƯ CŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 74

1. Phương hướng 74

1.1. Mục tiêu và nhiệm vụ cho thời gian tới 74

1.1.1. Đối với các dự án cải tạo xây dựng mới cả khu chung cư cũ: 74

1.1.2. Tính sở hữu đối với các căn hộ nhà chung cư là một trong những sở 74

1.1.3. Đối với các diện tích dịch vụ tầng 1 74

1.1.4. Thành phố sớm xem xét ban hành Quy định 75

1.1.5. Chấp thuận cho chủ đầu tư áp dụng chỉ tiêu về hệ số sử dụng đất 75

1.1.6. Để tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư 75

1.2. Quan điểm, định hướng phát triển nhà chung cư cũ trong những năm tới 75

1.2.1. Thống nhất chủ trương triển khai việc cải tạo xây dựng 75

1.2.2. Việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ 75

1.3.3. Công tác cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư 76

1.3.4. Đối với các chung cư cũ bị hư hỏng nặng 76

1.3.5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền 76

2. Các giải pháp cơ bản để thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trên 78

2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách: 78

2.1.1. Giải pháp thu hút các nhà đầu tư. 78

2.1.2. Giải pháp về quy hoạch, kiến trúc: 79

2.1.3. Giải pháp về đất đai 80

2.1.4. Giải pháp về tài chính 80

2.1.5. Giải pháp về bồi thường, bố trí tạm cư và tái định cư 81

2.2. Các giải pháp khác 83

3. Một số kiến nghị 86

3.1. Đối với Bộ Xây dựng 86

3.2. Đối với UBND thành phố 87

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY