Luận văn Thực trạng quản lý học tập đối với sinh viên ngành tiểu học ở trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Long

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

MỤC LỤC . 4

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 6

1. Lý do chọn đề tài . 6

2. Mục đích nghiên cứu. 7

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 7

4. Giả thuyết nghiên cứu. 7

5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 7

6. Giới hạn đề tài. 7

7. Phương pháp nghiên cứu. 8

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 10

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 10

1.2. Một số khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu . 13

1.3. Đặc điểm công tác quản lý học tập đối với sinh viên ngành tiểu học ở trường

Cao đẳng sư phạm. 17

1.3.1. Mục tiêu quản lý học tập:. 17

1.3.2. Nội dung quản lý học tập: . 19

1.3.3. Khách thể của quản lý học tập: . 21

1.3.4. Sự kết hợp giữa các chủ thể quản lý trong quản lý học tập: . 23

1.3.5. Cơ chế quản lý học tập:. 28

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN

NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG . 31

2.1. Cơ sở thực tiễn của nghiên cứu. 31

2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý học tập đối với sinh viên ngành tiểuhọc . 32

2.2.1. Kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý học tập đối với sinh viên ngành tiểu

học qua việc xin ý kiến của cán bộ quản lý khoa Tự nhiên – Tin học và phòng Đào

tạo trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long. . 32

2.2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý học tập đối với sinh viên ngành tiểu

học bằng phương pháp điều tra. . 345

2.3. Đối chiếu cơ sở lý luận với thực trạng quản lý học tập đối với sinh viên

ngành tiểu học ở trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long . 61

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ

HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO

ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG . 66

KẾT LUẬN . 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

PHỤ LỤC . 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY