Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên khoa Giáo dục Mầm non – trường Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 3

LỜI CAM ĐOAN. 4

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 5

MỤC LỤC. 6

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG. 9

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu . 3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3

4. Giả thuyết khoa học. 3

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 5

6. Phương pháp nghiên cứu . 5

7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu. 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT

ĐỘNG THỰCTẬP SƯ PHẠM . 8

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 8

1.1.1. Các hội thảo, hội nghị chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ

chức: .8

1.1.2. Đề tài khoa học và một số tài liệu chuyên đề khác.9

1.2. Hệ thống khái niệm trong đề tài. 12

1.2.1. Quản lý .12

1.2.2. Quản lý giáo dục .15

1.2.3. Quản lý trường học.17

1.2.4. Thực tập sư phạm .18

1.2.5. Quản lý hoạt động thực tập sư phạm.20

1.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài . 22

1.3.1. Quản lý trường Cao đẳng .22

1.3.2. Chức năng quản lý.231.3.3. Hoạt động thực tập sư phạm .25

1.3.4. Quản lý hoạt động thực tập sư phạm.30

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC

MẦM NON – TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

NHA TRANG . 37

2.1. Giới thiệu khái quát về Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

(CĐSP TW) Nha Trang . 37

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.37

2.1.2. Giới thiệu về khoa Giáo dục mầm non .39

2.2. Mô tả công cụ dùng để khảo sát thực trạng . 42

2.2.1. Cơ sở tâm lý học .42

2.2.2. Cơ sở lý luận dạy học.43

2.2.3. Cơ sở khoa học quản lý.43

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động thực tập của sinh viên khoa

GDMN – Trường CĐSP TW Nha Trang. 45

2.3.1. Đánh giá về công tác lập kế hoạch thực tập của các chủ thể quản lý..45

2.3.2. Đánh giá về công tác tổ chức hoạt động thực tập của sinh viên khoa

Giáo dục mầm non .47

2.3.3. Đánh giá về công tác chỉ đạo hoạt động thực tập .57

2.3.4. Đánh giá về công tác kiểm tra – đánh giá hoạt động thực tập sư

phạm của sinh viên khoa Giáo dục mầm non .63

2.3.5. Đánh giá về công tác phối hợp quản lý hoạt động thực tập giữa cácchủ thể.66

2.3.6. Nguyên nhân của thực trạng.68

2.3.7. Nhận xét chung về thực trạng.70

2.4. Một số biện pháp quản lý được đề xuất. 74

2.4.1 Cơ sở xác lập biện pháp.74

2.4.2 Một số biện pháp cụ thể.74

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 81

1. Kết luận. 812. Kiến nghị. 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY