Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của hiệu trưởng một số trường THCS quận gò vấp – TP HCM

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

KỸ NĂNG SỐNG TẠI TRƯỜNG THCS. 8

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 8

1.1.1.Trên thế giới. 8

1.1.2. Ở Việt Nam. 9

1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 11

1.2.1. Quản lý. 11

1.2.2. Kỹ năng. 12

1.2.3. Kỹ năng sống (life skills). 12

1.2.4. Giáo dục kỹ năng sống . 16

1.3. Cơ sở lý luận về giáo dục kỹ năng sống. 17

1.3.1. Nhiệm vụ, vai trò và ý nghĩa của giáo dục kỹ năng sống. 17

1.3.2. Nội dung giáo dục KNS cho học sinh THCS . 19

1.3.3. Những nguyên tắc tiến hành giáo dục KNS cho học sinh THCS. 24

1.3.4. Sự cần thiết cấp bách phải giáo dục kỹ năng sống . 25

1.4. Quản lý hoạt động giáo dục KNS tại trường THCS. 28

1.4.1. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống là gì?. 28

1.4.2. Chức năng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống . 28

1.4.3. Quy trình quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống . 29

1.4.4. Tổ chức thực hiện quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống . 29

1.4.5. Nội dung quản lý giáo dục kỹ năng sống ở trường THCS: . 29

Tiểu kết chương 1. 39

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG

SỐNG CỦA HIỆU TRƯỞNG MỘT SỐ TRƯỜNG THCS Q.GÒ VẤP. 40

2.1. Khái quát đặc điểm một số trường THCS tại Quận Gò Vấp mà đề tài đã

khảo sát. 40

2.1.1. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. 40

2.1.2. Trường THCS Gò Vấp . 41

2.1.3. Trường THCS Nguyễn Văn Nghi. 42

2.1.4. Trường THCS Trường Sơn. 43

2.2. Tổ chức nghiên cứu: Chọn mẫu – Dụng cụ – Cách tiến hành. 45

2.2.1. Chọn mẫu. 45

2.2.2. Dụng cụ. 45

2.2.3. Cách tiến hành . 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY