Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .6

DANH MỤC CÁC BẢNG.7

PHẦN MỞ ĐẦU.10

1. Lý do chọn đề tài.10

2. Mục đích nghiên cứu.13

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .13

4. Giả thuyết khoa học .13

5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu .13

6. Nhiệm vụ nghiên cứu .14

7. Phương pháp nghiên cứu.14

7.1. Cơ sở phương pháp luận .14

7.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể.15

Chương 1.16

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG .16

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG CÁC TRƯỜNG THPT.16

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .16

1.1.1. Giáo dục hướng nghiệp và quản lý HĐGDHN ở nước ngoài.16

1.1.2. Giáo dục hướng nghiệp và quản lý HĐGDHN ở Việt Nam:.18

1.2. Một số khái niệm.23

1.3. Lý luận về hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT.27

1.3.1. Mục đích của công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường

phổ thông:.27

1.3.2. Chức năng của công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông.27

1.3.3. Nhiệm vụ của giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.27

1.3.4. Nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông .29

1.3.5. Phương hướng chủ yếu của nội dung hướng nghiệp .30

1.3.6. Các hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.32

1.3.7. Một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp

cho học sinh phổ thông .35

1.3.8. Tính chất hướng nghiệp của nhà trường phổ thông Việt Nam .36

1.4. Lý luận về quản lý HĐ GDHN trong trường THPT .36

1.4.1. Thành lập Ban hướng nghiệp và xác định chức năng, nhiệm vụ cụ

thể của từng thành viên trong Ban hướng nghiệp .36

1.4.2. Tổ chức thực hiện phòng Thông tin hướng nghiệp.37

1.4.3. Phân công trách nhiệm hướng nghiệp trong nhà trường.37

1.4.4. Kế hoạch hoạt động GDHN .41

1.4.5. Tổ chức hoạt động GDHN .41

1.4.6. Chỉ đạo thực hiện hoạt động GDHN.41

1.4.7. Kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN .42

1.4.8. Tổng kết hoạt động GDHN.43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY