Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục cá nhân ở một số trường chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh

Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

- Đưa việc thực hiện KHGDCN là một trong những nhiệm vụ của nhà trường.

- Hỗ trợ giáo viên thực hiện theo bản KHGDCN như đã thống nhất trong cuộc họp.

- Tạo điều kiện cung cấp CSVC, đồ dùng, phương tiện hỗ trợ đầy đủ cho HĐGDCN.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời việc

thực hiện KHGDCN của giáo viên. Bằng cách kiểm tra sổ ghi chép, kiểm tra trên chính đứa trẻ để

đánh giá sự tiến bộ của trẻ.

- Có biện pháp khuyến khích, động viên GV, CMHS thực hiện tốt bản KHGDCN.

- Tổ chức mở chuyên đề tạo điều kiện cho GV có cơ hội được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm

nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tổ chức, điều khiển các cuộc họp điều chỉnh bản KHGDCN (nếu cần).

- Luôn chia sẻ, hỏi ý kiến của những bạn bè đồng nghiệp và các chuyên gia (nếu có thể) về những

vấn đề mà GV khó khăn hoặc không đạt hiệu quả khi thực hiện KHGDCN để họ cho lời khuyên,

điều này không nên coi là sự thất bại bởi không nên mong đợi GV có thể tự mình làm mọi việc do

dạng tật của trẻ CPTTT rất đa dạng và mỗi đứa trẻ là một thế giới rất khác nhau, những vấn đề này

khi được chia sẻ không những giúp GV giải quyết vấn đề mà mình mắc phải mà còn giúp cho

những GV khác học hỏi, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. HT và PHTCM đóng vai trò

quan trọng trong việc khuyến khích GV tổ chức những cuộc họp này.

- Tổ chức cho GV lên tiết dạy và dự giờ lẫn nhau, điều này sẽ giúp GV cùng nhau thảo luận những

phương pháp có hiệu quả và những mặt có thể làm tốt hơn. Bên cạnh đó, việc tổ chức cho CMHS

dự giờ tiết dạy cá nhân sẽ giúp mở rộng hiểu biết của cha mẹ về các kĩ năng dạy học cá nhân cho

con họ và khuyến khích họ tiếp cận con họ theo cách mà GV đã làm khi họ rèn luyện cho trẻ tại giađình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY