Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu

Danh mục sơ đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

ĐẠI HỌC .7

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .7

1.1.1. Ngoài nước . 7

1.1.2. Trong nước . 8

1.2. Một số khái niệm cơ bản .10

1.2.1. Quản lý . 10

1.2.2. Quản lý giáo dục. 12

1.2.3. Quản lý trường học. 15

1.2.4. Hoạt động dạy học. 17

1.2.5. Quản lý hoạt động dạy học đại học . 19

1.3. Nội dung quản lý hoạt động giảng dạy đại học.19

1.3.1. Quản lý kế hoạch, chương trình giảng dạy. 19

1.3.2. Quản lý phân công giảng dạy . 21

1.3.3. Quản lý công tác chuẩn bị kế hoạch giảng dạy. 22

1.3.4. Quản lý thực hiện kế hoạch giảng dạy . 23

1.3.5. Quản lý đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng phương tiện giảng

dạy của giảng viên . 26

1.3.6. Quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV. 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY