Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên tại trường ĐH Lao động Xã hội CSII

MỤC LỤC

TRANG GHI ƠN. 3

MỤC LỤC . 4

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 8

DANH MỤC CÁC BẢNG . 10

DANH MỤC PHỤ LỤC. 13

PHẦN MỞ ĐẦU . 14

1. Lý do chọn đề tài.14

2. Mục đích nghiên cứu .15

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .15

4. Giả thuyết khoa học.16

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.16

6. Phương pháp nghiên cứu .16

7. Phạm vi nghiên cứu .18

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY

HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ

ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC .19

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.19

1.1.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới.19

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước.21

1.2. Hoạt động dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và

sáng tạo của người học .22

1.2.1. Hoạt động dạy học.22

1.2.2. Hoạt động dạy học ở trường Đại học.23

1.2.3. Hoạt động dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng

tạo của người học hay “dạy học lấy người học làm trung tâm”.30

1.3. Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ

động và sáng tạo của người học.36

1.3.1. Quản lý hoạt động dạy học.36

1.3.2. Quản lý hoạt động dạy học Đại học theo định hướng phát huy tính tích cực,

chủ động và sáng tạo của người học .46Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG

VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO

ĐỘNG XÃ HỘI CSII . 55

2.1. Vài nét về Trường Đại học Lao động Xã hội CSII .55

2.1.1. Cơ cấu, quy mô .56

2.1.2. Tổng quan về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên.58

2.1.3. Về kết quả dạy học.58

2.1.4. Về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ dạy & học .59

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát huy tính

tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên tại trường ĐH Lao động Xã hộiCSII .59

2.2.1. Mẫu khảo sát.59

2.2.2. Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên trường ĐH Lao động Xã hội CSII

về công tác quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ

động và sáng tạo của sinh viên.59

2.2.3. Thực trạng quản lý việc xây dựng nội dung, chương trình dạy học theo định

hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.62

2.2.4. Thực trạng quản lý việc phân công giảng dạy cho giảng viên theo định hướng

phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học .65

2.2.5. Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch và chuẩn bị giờ lên lớp của giảng viên

theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.67

2.2.6. Thực trạng quản lý việc thực hiện kế hoạch và chương trình giảng dạy theo

định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.71

2.2.7. Thực trạng quản lý giờ lên lớp của giảng viên theo định hướng phát huy tính

tích cực, chủ động và sáng tạo của người học .73

2.2.8. Thực trạng quản lý việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên theo

định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.77

2.2.9. Thực trạng quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát huy

tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học .81

2.2.10. Thực trạng quản lý việc phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên

theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho sinh viên.86

2.2.11. Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo

định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.92

2.2.12. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, phương tiện và thiết bị dạy học theo định hướng

phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học .962.3. Nguyên nhân của thực trạng.101

2.3.1. Nguyên nhân khách quan.104

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan .104

2.3.3. Nguyên nhân từ phía đội ngũ giảng viên.105

2.3.4. Nguyên nhân từ điều kiện cơ sở vật chất.105

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN

LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH

CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TẠI

TRƯỜNG ĐH LAO ĐỘNG XÃ HỘI CSII .108

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp .108

3.2. Một số biện pháp nâng cao công tác quản lý HĐDH nhằm phát huy tính

tích cực, chủ động và sáng tạo của SV tại trường ĐH Lao động Xã hội CSII

(ULSA2) .109

3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường sự tự chủ nhiều hơn cho ULSA2, hướng tới đưa Cơ

sở II trở thành một trường Đại học độc lập .109

3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường bồi dưỡng về quản lý giáo dục; lý luận dạy học và

nghiệp vụ quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và

sáng tạo cho đội ngũ CBQL của ULSA2 .110

3.2.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng chuyên đề về PPDH tích cực hay lý luận dạy học hiện

đại cho cả cán bộ quản lý và mọi GV.111

3.2.4. Biện pháp 4: Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho GV.111

3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại.112

3.2.6. Biện pháp 6: Cung cấp những mẫu kế hoạch bài dạy; mẫu đánh giá chất

lượng dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của

người học .113

3.2.7. Biện pháp 7: Bồi dưỡng cho GV kiến thức về tin học và ứng dụng công nghệ

thông tin trong dạy học.113

3.2.8. Biện pháp 8: Tổ chức thao giảng hoặc các cuộc thi GV dạy giỏi để tạo sân

chơi cho GV trao đổi, chia sẻ, học hỏi các PPDH tích cực .113

3.2.9. Biện pháp 9: Kiểm tra bài giảng, giáo án của GV; chú ý tới định hướng phát

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học .113

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .115

1. Kết luận.1152. Kiến nghị.116

TÀI LIỆU THAM KHẢO .117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY