Luận văn Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các cụm từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 8

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 8

1.1.1. Các tác giả nước ngoài . 8

1.1.2. Các tác giả trong nước. 9

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 11

1.2.1. Quản lý . 11

1.2.2. Quản lý giáo dục . 14

1.2.3. Quản lý giáo dục đạo đức. 18

1.3. Giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. 22

1.3.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT . 22

1.3.2. Vị trí, tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. 24

1.3.3. Đặc điểm, nhiệm vụ của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

THPT. 25

1.3.4. Nguyên tắc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. 27

1.3.5. Nội dung và các phương pháp giáo dục đạo đức ở trường THPT. 30

1.4. Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. 32

1.4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò của Hiệu trưởng trường THPT . 32

1.4.2. Nội dung cụ thể của công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với

công tác GDĐĐ cho học sinh THPT . 35

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO

HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU . 41

2.1. Khái quát tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội và giáo dục tỉnh Bà RịaVũng Tàu. 41

2.1.1. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội . 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY