Luận văn Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên các trường tiểu học bán trú ở Thị xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.8

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.8

1.2. Một số khái niệm cơ bản .12

1.2.1. Quản lý .12

1.2.2. Quản lý giáo dục.14

1.2.3. Đội ngũ giáo viên (ĐNGV).15

1.2.4. Quản lý đội ngũ giáo viên .16

1.3. Lý luận về đội ngũ giáo viên trường tiểu học.17

1.3.1. Vị trí vai trò, tầm quan trọng của bậc tiểu học.17

1.3.2. Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học.19

1.3.3. Mục tiêu và nội dung của giáo dục tiểu học.19

1.3.4. Giáo viên tiểu học – vai trò, nhiệm vụ và chức năng cơ bản .20

1.3.5. Các quan niệm về giáo dục tiểu học bán trú (THBT) .24

1.3.6. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (CNNGVTH).27

1.3.7. Mục tiêu, nội dung và phương hướng xây dựng đội ngũ giáo viên các

trường tiểu học – tiểu học bán trú .30

1.4. Nội dung công tác quản lý đội ngũ giáo viên trường tiểu học bán trú.32

1.4.1. Quản lý về số lượng giáo viên.32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY