Luận văn Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp giáo dục ở các trường mầm non Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP

GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON . 6

1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề. 6

1.1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu ngoài nước . 6

1.1.2. Khái quát lịch sử nghiên cứu trong nước. 7

1.2. Những vấn đề chung về GDMN . 9

1.2.1. Vị trí, vai trò của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dânViệt Nam . 9

1.2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của bậc giáo dục mầm non . 9

1.2.3. Quá trình giáo dục mầm non. 10

1.2.4. Yêu cầu phát triển Giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. 12

1.3. Đổi mới phương pháp giáo dục mầm non . 15

1.3.1. Khái niệm đổi mới phương pháp giáo dục mầm non. 15

1.3.2. Mối liên hệ của PPGD và các thành tố khác trong CTGDMN. 16

1.3.3. Khái quát hệ thống PPGDMN . 17

1.3.4. Cơ sở khoa học của việc đổi mới PPGDMN . 18

1.3.5. Định hướng đổi mới PPGDMN theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ. 21

1.3.6. Một số PPGDMN theo hướng đổi mới . 22

1.3.7. Sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học và ứng dụng CNTT để đổi mớiPPGDMN . 25

1.4. Quản lý đổi mới phương pháp giáo dục mầm non . 27

1.4.1. Một số khái niệm cơ bản. 27

1.4.2. Các chức năng quản lý trường mầm non . 31

1.4.3. Nội dung quản lý đổi mới PPGDMN. 34TIỂU KẾT CHƯƠNG 1. 38

Chương 2 : THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THEO

HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM

NON QUẬN 3, TP HCM. 39

2.1. Khái quát chung về giáo dục mầm non Quận 3. TP HCM. 39

2.1.1. Về quy mô, cơ cấu trường lớp, đội ngũ CBQL, GV. 39

2.1.2. Về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. 42

2.2. Thực trạng đổi mới PPGD ở các trường mầm non Quận 3 . 44

2.2.1. Vài nét về mẫu khảo sát và cách thức xử lý số liệu . 44

2.2.2. Thực trạng nhận thức của đội ngũ về đổi mới PPGDMN. 45

2.2.3. Thực trạng việc thực hiện đổi mới PPGDMN ở các trường MN Quận 350

2.3. Thực trạng quản lý đổi mới PPGD theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ

ở các trường mầm non Quận 3 . 62

2.3.1. Xây dựng kế hoạch đổi mới PPGDMN . 62

2.3.2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện đổi mới PPGD ở các trường MN Quận 3. 65

2.3.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động đổi mới PPGDMN . 70

2.3.4. Quản lý các điều kiện tổ chức thực hiện đổi mới PPGDMN. 74

2.4. Nguyên nhân của thực trạng quản lý đổi mới PPGD theo hướng phát huy tính

tích cực của trẻ ở các trường MN Quận 3, TP HCM. 76

2.4.1. Nguyên nhân của những ưu điểm . 77

2.4.2. Nguyên nhân của những hạn chế . 79

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2. 81

Chương 3 : BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 3, TP HCM . 82

3.1. Cơ sở xác lập các biện pháp. 82

3.1.1. Yêu cầu phát triển GDMN ở Quận 3, TP HCM giai đoạn 2005 - 2020 . 82

3.1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý đổi mới PPGDMN theo hướng

phát huy tính tích cực của trẻ . 83

3.2. Các biện pháp quản lý đổi mới PPGD theo hướng phát huy tính tích cực của

trẻ ở các trường mầm non Quận 3, TP HCM . 843.2.1. Nâng cao nhận thức về đổi mới PPGD theo hướng phát huy tính tích cực

của trẻ cho CBQL, GV trường MN . 84

3.2.2. Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch đổi mới PPGD theo hướng phát

huy tính tích cực của trẻ. 86

3.2.3. Tăng cường tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện đổi mới PPGD theo hướng

phát huy tính tích cực của trẻ . 87

3.2.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đổi mới PPGD theo

hướng phát huy tính tích cực của trẻ. 89

3.2.5. Tăng cường các điều kiện thực hiện đổi mới PPGD theo hướng phát huy

tính tích cực của trẻ. 90

3.3. Khảo nghiệm về tính khả thi và tính cần thiết của các biện pháp . 91

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3. 95

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 100

PHỤ LỤC . 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY