Luận văn Thực trạng quản lí hoạt động tham vấn học đường trường trung học tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. 3

LỜI CẢM ƠN. 4

MỤC LỤC . 5

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT . 8

DANH MỤC CÁC BẢNG. 9

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1 LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌCĐƯỜNG . 7

1.1. Lược sử nghiên cứu vấn đề .7

1.1.1. Những nghiên cứu về sựhình thành và phát triển tham vấn tâm lí, tham

vấn học đường ở thế giới.7

1.1.2.Những nghiên cứu về sự hình thành và phát triển tham vấn tâm lí, tham

vấn học đường ở Việt Nam. 11

1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu . 16

1.2.1. Khái niệm quản lí. 16

1.2.2. Khái niệm tổ chức . 20

1.2.3. Khái niệm triển khai. 22

1.2.4. Tham vấn và một số khái niệm liên quan. 23

1.2.5. Khái niệm tham vấn học đường. 26

1.3. Lí luận về hoạt động tham vấn học đường . 27

1.3.1. Vai trò, nhiệm vụ của hoạt động tham vấn học đường. 27

Bên cạnh đó, TVHĐ còn TV cho nhà quản lí, GV cũng như các bậc phụ huynh

về những vấn đề liên quan đến giáo dục HS và là cầu nối với lực lượng bên

ngoài trường học (công tác xã hội, pháp luật, y tế, ) trong việc giải quyết vấnđề của HS. . 28

1.3.2. Đối tượng hướng đến của hoạt động tham vấn học đường . 29

1.3.3. Mục đích tham vấn học đường . 301.3.4. Nội dung tham vấn học đường. 31

1.3.5. Hình thức tham vấn. 31

1.4. Lí luận về quản lí hoạt động tham vấn học đường . 32

1.4.1. Chủ thể quản lí hoạt động tham vấn học đường . 32

1.4.2. Các chức năng quản lí hoạt động tham vấn học đường. 32

1.4.3. Các nội dung quản lí hoạt động tham vấn học đường . 36

1.4.4. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động tham vấn học đường trường trunghọc. 39

Tiểu kết chương 1 . 40

Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ . 41

HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG. 41

TRƯỜNG TRUNGHỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 41

2.1. Thể thức và phương pháp nghiên cứu. 41

2.1.1. Cách soạn thang đo . 41

2.1.2. Mẫu khảo sát. 41

2.1.3. Cách thức xử lí số liệu. 44

2.2. Kết quả nghiên cứu. 45

2.2.1. Thực trạng hoạt động tham vấn học đường trường trung học tại TPHCM . 45

2.2.2. Thực trạng quản lí hoạt động tham vấn học đường trường trung học tạiTP HCM . 55

2.3. Nguyên nhân thực trạng . 72

Tiểu kết chương 2 . 77

Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THAM VẤN

HỌC ĐƯỜNG. 79

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp. 79

3.1.1. Định hướng phát triển HĐTV trường học. 79

3.1.2. Cơ sở lí luận. 79

3.1.3. Cơ sở thực tiễn. 803.2. Một số biện pháp quản lí . 80

3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về hoạt động tham vấn học đường. 80

3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường xây dựng kế hoạch tham vấn. 82

3.2.3. Nhóm biện pháp tăng cường tổ chức, chỉ đạo HĐ TVHĐ . 83

3.2.4. Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động tham vấn

trường học. 84

3.2.5. Nhóm biện pháp đảm bảo các điều kiện cho hoạt động tham vấn. 85

3.3. Khảo nghiệm ý kiến về tính cần thiết của các biện pháp đề xuất . 86

Tiểu kết chương 3 . 95

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY