Luận văn Thực trạng quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên trường đại học an ninh nhân dân

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.6

1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề.6

1.1.1 Ở thế giới .6

1.1.2 Ở trong nước.8

1.2 Một số vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động ngoài giờ lên lớp.11

1.2.1 Khái niệm về hoạt động ngoài giờ lên lớp.11

1.2.2 Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của HĐNGLL .12

1.2.3 Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức HĐNGLL.16

1.2.4 Mục tiêu, nội dung tổ chức HĐNGLL .18

1.3 Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp.24

1.3.1 Các khái niệm về sinh viên, quản lí, quản lí giáo dục, quản lí HĐNGLL.24

1.3.2 Các chức năng quản lý HĐNGLL .27

1.3.3 Nội dung quản lí HĐNGLL.30

1.3.4 Phối hợp quản lí HĐNGLL.36

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ

LÊN LỚP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN .39

2.1 Khái quát về trường Đại học An ninh nhân dân.39

2.2 Thực trạng HĐNGLL tại trường Đại học An ninh nhân dân .46

2.2.1 Nhận thức của CBQL, giáo viên và học sinh về HĐNGLL .47

2.2.2 Nội dung, hình thức tổ chức HĐNGLL.52

2.2.3 Điều kiện, phương tiện tổ chức HĐNGLL.63

2.3 Thực trạng công tác quản lí HĐNGLL tại trường Đại học ANND.65

2.3.1 Quản lý CBGV, SV tham gia HĐNGLL.65

2.3.2 Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện HĐNGLL .69

2.3.3 Thực hiện các chức năng quản lý HĐNGLL .70

2.3.4 Quản lý sự phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức HĐNGLL.72

2.4 Đánh giá thực trạng quản lí HĐNGLL tại trường Đại học ANND .73

2.4.1 Những ưu điểm và hạn chế .73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY