Luận văn Thực trạng quản lí công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG

CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC. 6

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 6

1.2. Một số khái niệm cơ bản. 8

1.3. Vị trí, vai trò của giáo dục tiểu học, giáo viên tiểu học. 22

1.3.1. Vị trí, vai trò của giáo dục tiểu học. 22

1.4- Các chức năng quản lí công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

tiểu học. 24

1.5- Chủ thể và đối tượng quản lí công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo

viên tiểu học. 30

1.6- Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học. 31

1.7- Nội dung quản lí công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu

học. 33

1.8- Hình thức quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học. 38

1.9- Phương pháp quản lí công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

tiểu học. 40

1.10-Kết quả quản lí công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học

. 46

Chương 2 : THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở

HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG . 48

2.1- Khái quát đặc điểm tình hình . 48

2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc

Trăng . 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY