Luận văn Thực trạng pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước và một số kiến nghị

Pháp luật Việt Nam hiện hành đã quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công chức gây ra trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, điều mà nhiều luật gia Việt Nam đang đặt câu hỏi là liệu ởViệt Nam đã tồn tại khái niệm "trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước" và chế định "trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước" hay chưa. Hiện này có quan điểm cho rằng trong hệthống pháp luật Việt Nam chưa hềtồn tại chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước mà chỉlà chế định trách nhiệm bồi thường của các cơquan nhà nước mà thôi [37, tr. 18]. Cách tiếp cận của quan điểm này là chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật thực định hiện hành của Việt Nam. Nếu xét vềmặt kinh phí bồi thường thì trong lĩnh vực tốtụng hình sự, kinh phí bồi thường của các cơquan tốtụng được cấp từngân sách Trung ương theo một thủtục khá phức tạp (tham khảo mục VI, khoản 2 của Thông tưliên tịch số01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP vềhướng dẫn thi hành một sốquy định của Nghịquyết số388/2003/NQ-UBTVQH11 vềbồi thường thiệt hại cho người bịoan do người có thẩm quyền trong hoạt động tốtụng hình sựgây ra)

Pháp luật Việt Nam hiện hành đã quy định trách nhiệm bồi thường

thiệt hại do công chức gây ra trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, điều mà

nhiều luật gia Việt Nam đang đặt câu hỏi là liệu ởViệt Nam đã tồn tại khái

niệm "trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước" và chế định "trách nhiệm

bồi thường thiệt hại của Nhà nước" hay chưa. Hiện này có quan điểm cho

rằng trong hệthống pháp luật Việt Nam chưa hềtồn tại chế định trách nhiệm

bồi thường thiệt hại của Nhà nước mà chỉlà chế định trách nhiệm bồi thường

của các cơquan nhà nước mà thôi [37, tr. 18]. Cách tiếp cận của quan điểm này

là chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật thực định hiện hành của

Việt Nam. Nếu xét vềmặt kinh phí bồi thường thì trong lĩnh vực tốtụng hình sự,

kinh phí bồi thường của các cơquan tốtụng được cấp từngân sách Trung ương

theo một thủtục khá phức tạp (tham khảo mục VI, khoản 2 của Thông tưliên

tịch số01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP vềhướng dẫn

thi hành một sốquy định của Nghịquyết số388/2003/NQ-UBTVQH11 về

bồi thường thiệt hại cho người bịoan do người có thẩm quyền trong hoạt

động tốtụng hình sựgây ra)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY