Luận văn Thực trạng kỹ năng giao tiếp bạn bè của học sinh lứa tuổi trung học cơ sở trường Vừa học - Vừa làm 15 - 5 Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục bảng số liệu

Danh mục biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.5

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.5

1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài.11

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp bạn bè của học sinh lứa tuổi

trung học cơ sở trường Vừa học vừa làm 15-5 TPHCM.36

Chương 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP BẠN BÈ CỦA HỌC SINH

LỨA TUỔI TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG VỪA HỌC- VỪA LÀM 15-5

TPHCM.43

2.1. Tổ chức nghiên cứu .43

2.2. Phương pháp nghiên cứu.43

2.3. Thống kê về khách thể nghiên cứu.47

2.4. Thực trạng kỹ năng giao tiếp bạn bè của học sinh lứa tuổi THCS trường

VHVL 15-5.49

2.5. Những khó khăn của các em học sinh lứa tuổi THCS trường VHVL 15-5 trong

quá trình rèn luyện KNGT bạn bè .69

2.6. Nguyên nhân của thực trạng kỹ năng giao tiếp bạn bè của học sinh lứa tuổi

trung học cơ sở trường Vừa học- vừa làm 15-5 .71

2.7. Biện pháp nâng cao KNGT bạn bè cho học sinh lứa tuổi THCS trường VHVL

15-5.75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY