Luận văn Thực trạng HVGTCVH của SV trường CĐSP Cà Mau

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA. 7

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 7

1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến HVGTCVH . 12

1.2.1.Giao tiếp . 12

1.2.2. Hành vi giao tiếp . 20

1.2.3. Một số quan niệm về HVGTCVH . 25

1.2.4. HVGTCVH của SV CĐSP. 28

1.2.5. Những biểu hiện chủ yếu trong HVGTCVH của SV CĐSP . 31

1.2.6.Các yếu tố ảnh hưởng đến HVGTCVH của SV CĐSP . 31

Chương 2 THỰC TRẠNG HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CỦA

SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU . 39

2.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu . 39

2.2. Thực trạng HVGTCVH của SV trường CĐSP Cà Mau. 40

2.2.1. Nhận thức của SV về HVGTCVH . 40

2.2.2. Biểu hiện của SV về HVGTCVH . 41

2.2.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến HVGTCVH của SV . 64

2.3. Đề xuất một số biện pháp giáo dục HVGTCVH cho SV trường CĐSP

Cà Mau. 69

2.3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp giáo dục HVGTCVH cho SV trường

CĐSP Cà Mau. 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY