Luận văn Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 81.1. Khái niệm, đặc điểm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp 81.2. Yêu cầu và các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp 381.3. Vai trò của việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp 44Chương 2: THỰC TRẠNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG 492.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương 492.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 60Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG 793.1. Phương hướng bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 793.2. Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 81KẾT LUẬN 99DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 8

1.1. Khái niệm, đặc điểm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp 8

1.2. Yêu cầu và các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp 38

1.3. Vai trò của việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp 44

Chương 2: THỰC TRẠNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG 49

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương 49

2.2. Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 60

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG 79

3.1. Phương hướng bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 79

3.2. Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương 81

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY