Luận văn Thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với hoạt động sản xuất chương trình của ban thanh thiếu niên, đài truyền hình Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 4

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU. 5

PHẦN MỞ ĐẦU . 6

1. Lí do chọn đề tài.6

2. Lịch sử nghiên cứu .7

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .10

4. Phạm vi nghiên cứu.11

5. Mẫu khảo sát.11

6. Câu hỏi nghiên cứu .11

7. Giả thuyết nghiên cứu.11

8. Phương pháp nghiên cứu.12

9. Kết cấu luận văn.13

CHƯƠNG 1. TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA

BAN THANH THIẾU NIÊN, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM ĐỐI VỚI HOẠT

ĐỘNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH . 13

1.1. Trách nhiệm xã hội.13

1.1.1. Khái niệm trách nhiệm xã hội .13

1.1.2. Chủ thể thực hiện trách nhiệm xã hội.17

1.1.3. Vai trò và ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội.18

1.2. Nội dung trách nhiệm xã hội của một chủ thể xã hội (Đài truyền hình Việt Nam)

1.2.1. Trách nhiệm xã hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ

1.2.2. Trách nhiệm xã hội đối với người lao động tham gia sản xuất chương trình

1.2.3. Trách nhiệm xã hội đối với các sản phẩm truyền hình.

1.2.4. Trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng .

1.3. Các nhân tố tác động đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các cơ quan truyền thông đối với

hoạt động sản xuất chương trình .

1.3.1. Nhân tố chủ quan.

1.3.2. Nhân tố khách quan .

Tiểu kết Chương 1 .

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BAN

THANH THIẾU NIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH

.

2.1. Tổng quan về Ban Thanh thiếu niên .

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, hiện trạng nguồn nhân lực tại Ban Thanh thiếu niên

2.2. Nhận diện thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với hoạt động sản xuất chương trình

của Ban Thanh thiếu niên .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY