Luận văn Thuật toán Frame – Stewart giải bài toán tháp Hà Nội tổng quát

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 2Chương 1 . 4TỔNG QUAN VỀ TRÒ CHƠI THÁP HÀ NỘI . 4§1. Lịch sử trò chơi Tháp Hà Nội . 4§2. Sơ lược về bài toán tháp Hà Nội tổng quát, các bài toán cải biên và các vấn đề toán học liên quan . 15Chương 2: TRÒ CHƠI THÁP HÀ NỘI. 21§1 Trò chơi tháp Hà Nội và thuật giải đệ qui. 21§2 Giải bài toán tháp Hà Nội bằng biểu diễn trong hệ đếm cơ số 2 . 26§3 Đồ thị Hà Nội. 34§4 Giải bài toán Tháp Hà Nội trên máy tính . 38Chương 3: BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI VỚI BỐN CỌC (Trò chơi Reve-The Reve’s Puzzle) . 39§1 Trò chơi Tháp Hà Nội với bốn cọc . 39§2 Tính số bước chuyển tối ưu trong trò chơi Tháp Hà Nội với bốn cọc. 43Chương 4: BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI TỔNG QUÁT. 52§1 Tính số ()pSntrong thuật toán Frame-Stewart cho trò chơi Tháp Hà Nội tổng quát . 52§2 Đánh giá ()pSn. 68§3 Sự tương đương của một số thuật toán giải bài toán Tháp Hà Nộitổng quát. 70KẾT LUẬN . 78TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 2

Chương 1 . 4

TỔNG QUAN VỀ TRÒ CHƠI THÁP HÀ NỘI . 4

§1. Lịch sử trò chơi Tháp Hà Nội . 4

§2. Sơ lược về bài toán tháp Hà Nội tổng quát, các bài toán cải biên và

các vấn đề toán học liên quan . 15

Chương 2: TRÒ CHƠI THÁP HÀ NỘI. 21

§1 Trò chơi tháp Hà Nội và thuật giải đệ qui. 21

§2 Giải bài toán tháp Hà Nội bằng biểu diễn trong hệ đếm cơ số 2 . 26

§3 Đồ thị Hà Nội. 34

§4 Giải bài toán Tháp Hà Nội trên máy tính . 38

Chương 3: BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI VỚI BỐN CỌC (Trò chơi

Reve-The Reve’s Puzzle) . 39

§1 Trò chơi Tháp Hà Nội với bốn cọc . 39

§2 Tính số bước chuyển tối ưu trong trò chơi Tháp Hà Nội với bốn cọc. 43

Chương 4: BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI TỔNG QUÁT. 52

§1 Tính số ()pSntrong thuật toán Frame-Stewart cho trò chơi Tháp

Hà Nội tổng quát . 52

§2 Đánh giá ()pSn. 68

§3 Sự tương đương của một số thuật toán giải bài toán Tháp Hà Nội

tổng quát. 70

KẾT LUẬN . 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY