Luận văn Thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại thành phố Cà Mau

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3

4. Giả thuyết khoa học . 3

5. Nhiệm vụ của đề tài . 3

6. Phạm vi nghiên cứu. 4

7. Phương pháp nghiên cứu . 4

8. Kế hoạch nghiên cứu. 5

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA MÔ HÌNH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN. 6

1.1. Bối cảnh nghiên cứu đề tài . 7

1.1.1. Làn sóng cải cách giáo dục của thế giới . 7

1.1.2. Giáo dục mầm non Việt Nam trước làn sóng cải cách giáo dục của thế giới 10

1.2. Cơ sở lí luận về việc thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ mẫu

giáo 5-6 tuổi . 14

1.2.1. Một số khái niệm công cụ. 14

1.2.2. Cấu trúc của mô hình dạy học theo dự án. 22

1.2.3. Ưu điểm của dạy học theo dự án và những khó khăn khi dạy học theo cách

tiếp cận dự án . 31

Tiểu kết chương 1. 37

Chương 2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TÍCH CỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NONTẠI

MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CÀ MAU. 382.1. Mục tiêu và nhiệm vụ tìm hiểu thực trạng áp dụng các phương pháp dạy

học tích cực đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mầm non tại một số trường

mầm non thành phố Cà Mau. 38

2.2. Phương pháp tìm hiểu thực trạng áp dụng các phương pháp dạy học tích

cực đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non tại một số trường

mầm non thành phố Cà Mau. 39

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu . 39

2.2.2. Các phương pháp thu thập số liệu. 39

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu . 41

2.3. Phân tích kết quả điều tra thực trạng áp dụng các phương pháp dạy học

tích cực cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non thành phố

Cà Mau. 41

2.3.1. Đôi nét về địa bàn nghiên cứu . 41

2.3.2. Phân tích kết quả điều tra. 43

Tiểu kết chương 2. 68

Chương 3. THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH DẠY HỌC THEO DỰ ÁNVỚI TRẺ

MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU . 70

3.1. Bối cảnh thử nghiệm. 70

3.2. Các bước tiến hành thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ 5 – 6

tuổi tại trường mầm non Ánh Dương . 71

3.2.1. Xây dựng các phương án thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ

5 – 6 tuổi tại trường mầm non Ánh Dương. 71

3.2.2. Tổ chức thử nghiệm mô hình dạy học theo dự án với trẻ 5 – 6 tuổi tại trường

mầm non Ánh Dương. 83

3.2.3. Kết quả thử nghiệm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY