Luận văn Thử nghiệm lithium ở các ứng cử viên sao lùn nâu trẻ

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.i

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.iv

DANH MỤC CÁC BẢNG .vi

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ .vii

MỞ ĐẦU . - 1 -

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SAO LÙN NÂU. - 4 -

1.1. SAO LÙN NÂU LÀ GÌ? .- 4 -

1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU SAO LÙN NÂU .- 4 -

1.3. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA SAO LÙN NÂU.- 5 -

1.3.1. Khối lượng.- 5 -

1.3.2. Nhiệt độ .- 5 -

1.3.3. Bán kính .- 6 -

1.3.4. Kiểu phổ .- 6 -

1.4. NGUỒN GỐC CỦA SAO LÙN NÂU.- 7 -

1.4.1. Quá trình hình thành của một ngôi sao thông thường.- 7 -

1.4.2. Các mô hình về sự hình thành sao lùn nâu .- 9 -

1.5. TÌM KIẾM VÀ PHÁT HIỆN SAO LÙN NÂU Ở ĐÂU? .- 11 -

1.5.1. Vùng lân cận Mặt trời .- 11 -

1.5.2. Vùng hình thành sao .- 11 -

1.5.3. Các hệ sao .- 12 -

1.6. KÍNH VIỄN VỌNG .- 13 -

Chương 2: CÁC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Ở CÁC SAO. - 16 -

2.1. CÁC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Ở LÕI CỦA CÁC SAO THÔNG

THƯỜNG.- 16 -

2.2. CÁC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Ở CÁC SAO LÙN NÂU.- 18 -

2.3. SỰ HÌNH THÀNH VẠCH LITHIUM Ở CÁC SAO LÙN NÂU.- 19 -

2.3.1. Nguồn gốc của lithium nguyên thủy – vụ nổ Bigbang .- 19 -

2.3.2. Sự hình thành vạch lithium ở các sao lùn nâu .- 20 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY