Luận văn Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC  TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: Nhu cầu và khả năng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị 51.1. Khu công nghiệp, khu kinh tế và vai trò của chúng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 51.2. Khả năng và nhu cầu thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị 121.3. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của một số địa phương trong nước 24Chương 2: Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 312.1. Những thành tựu trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị gần 10 năm qua 312.2. Những mặt hạn chế trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 47Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 533.1. Định hướng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 533.2. Những giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 57KẾT LUẬN 72DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 74DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75PHỤ LỤC 80

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Nhu cầu và khả năng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị 5

1.1. Khu công nghiệp, khu kinh tế và vai trò của chúng đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 5

1.2. Khả năng và nhu cầu thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh Quảng Trị 12

1.3. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của một số địa phương trong nước 24

Chương 2: Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 31

2.1. Những thành tựu trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị gần 10 năm qua 31

2.2. Những mặt hạn chế trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 47

Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 53

3.1. Định hướng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 53

3.2. Những giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Trị 57

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

PHỤ LỤC 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY