Luận văn Thu gọn lược đồ quan hệ và ứng dụng

MỤCLỤCTrangTrang phụ bìa . . . .Lời cam đoan. . . .Lời cảm ơn . . . .Mục lục . . . . iDanh mục các ký hiệu, chữ cái viết tắt . . iiDanh mục hìnhvẽ . . . iiiMỞ ĐẦU . . . . 1Chương 1CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU1.1. Khái quát về cơ sở dữ liệu . . . 21.2. Phụ thuộc hàm . . . 31.3. Lược đồ quan hệ . . . 71.4. Bao đóng của tập thuộc tính. . . 71.5. Phủ của tập phụ thuộc hàm . . . 91.6. Khoá của lược đồ quan hệ. . . 141.7. Chuẩn hoá LĐQH trên cơ sở PTH . . 20Chương 2KỸ THUẬT THU GỌN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ2.1. Địnhnghĩa kỹ thuật thu gọn LĐQH . . 252.2.Thuật toán thu gọn LĐQH . . . 252.3. Định lý thiết lập công thức biểu diễn bao đóng . . 292.4. Bổ đề về siêu khoá trong phép thu gọn . . 322.5. Hệ quả về siêu khoá trong phép thu gọn . . 332.6. Bổ đề về khoá trong phép thu gọn . . 342.7. Định lý thứ nhất về cách biểu diễn khoá . . 352.8. Định lý thứ hai về cách biểu diễn khoá . . 382.9. Lược đồ cân bằng . . . 45 Chương 3CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNHỨNG DỤNG KỸ THUẬT THU GỌN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 3.1. Giới thiệu. . . . 523.2. Một số giao diện của chương trình . . 533.3. Hướng dẫn sử dụng. . . 59KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận . . . . 612. Kiến nghị . . . . 61TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 62

MỤCLỤC

Trang

Trang phụ bìa . . . .

Lời cam đoan. . . .

Lời cảm ơn . . . .

Mục lục . . . . i

Danh mục các ký hiệu, chữ cái viết tắt . . ii

Danh mục hìnhvẽ . . . iii

MỞ ĐẦU . . . . 1

Chương 1

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1. Khái quát về cơ sở dữ liệu . . . 2

1.2. Phụ thuộc hàm . . . 3

1.3. Lược đồ quan hệ . . . 7

1.4. Bao đóng của tập thuộc tính. . . 7

1.5. Phủ của tập phụ thuộc hàm . . . 9

1.6. Khoá của lược đồ quan hệ. . . 14

1.7. Chuẩn hoá LĐQH trên cơ sở PTH . . 20

Chương 2

KỸ THUẬT THU GỌN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

2.1. Địnhnghĩa kỹ thuật thu gọn LĐQH . . 25

2.2.Thuật toán thu gọn LĐQH . . . 25

2.3. Định lý thiết lập công thức biểu diễn bao đóng . . 29

2.4. Bổ đề về siêu khoá trong phép thu gọn . . 32

2.5. Hệ quả về siêu khoá trong phép thu gọn . . 33

2.6. Bổ đề về khoá trong phép thu gọn . . 34

2.7. Định lý thứ nhất về cách biểu diễn khoá . . 35

2.8. Định lý thứ hai về cách biểu diễn khoá . . 38

2.9. Lược đồ cân bằng . . . 45

Chương 3

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THU GỌN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TRONG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Giới thiệu. . . . 52

3.2. Một số giao diện của chương trình . . 53

3.3. Hướng dẫn sử dụng. . . 59

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận . . . . 61

2. Kiến nghị . . . . 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY