Luận văn Thống kê bayes nhiều chiều và ứng dụng

Mục lục

Lời nói đẩu 5

Chương 1.

Các phân phổi xác suất nhiều chiểu quan trọng 7

1.1 Phăn phối nhiếu chiểu 7

1.1.1 Phản phối chuẩn nhiều chiều 7

1.1.2 Plíản phối Student nhiều chiều t 8

1.2 Phăn phối lũa ma trặn ngẳu nhièn 9

1.2.1 Phăn phối chuẩn ma trặn 9

1.2.2 Phản phối Wishart 11

1.2.3 Phản phối Wishart nghich đào 12

1.2.4 Phăn phối ma trận T 14

1.3 Vecto ngầu nhien lien tục 15

1.4 Ma trận ngẳu nhièn lien tục 16

Chương 2.

Mở đàu vè thõng ke Bayes nhiều chiều 18

2.1 Plíẵn phối tien nghiệm 18

2.1.1 Phản phối tien nghiệm mơ hồ 18

2.1.2 Phàn phối tien nghiệm hèn hợp 20

2.1.3 Phăn phối tien nghiệm tổng quát 24

2.1.4 Vectơ ngẳu nhiên 25

2.1.5 Phăn phin tien nghiêm tương CỊuan 28

2.2 Đánh giá sieu tham sồ 31

2.2.1 Hàm lựtp li phản phối chuẩn nhiều chiêu 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY