Luận văn Thông điệp về doanh nhân trên báo in dưới góc nhìn văn hóa

PHẦN MỞ ĐẦU. 5

1. Lý do chọn đề tài. 5

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài . 7

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 10

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 11

5. Phương pháp nghiên cứu. 12

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 13

7. Kết cấu luận văn. 14

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN HỆ TRUYỀN THÔNG GIỮA

BÁO CHÍ VÀ DOANH NHÂN TRÊN BÁO IN. 15

1.1. Hệ thống các khái niệm. 15

1.1.1. Báo chí, báo in, tạp chí . 15

1.1.2. Truyền thông .

1.1.3. Thông điệp truyền thông .

1.1.4. Doanh nhân.

1.1.5. Văn hóa .

1.2. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà

nước về doanh nhân .

1.3. Góc nhìn văn hóa truyền thông về doanh nhân .

1.3.1. Góc nhìn văn hóa tích cực và góc nhìn văn hóa phản biện.

Ba là, thông điệp về doanh nhân sáng tạo – đổi mới “Không ngừng sáng tạo

thì sẽ không sợ bị diệt vong”, Henry Ford [13, tr.138].

1.3.2. Mối quan hệ giữa báo chí và văn hóa.

Tiểu kết Chương 1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY