Luận văn Thơ mới và sự đổi mới nghệ thuật thơ trong thơ Việt Nam hiện đại

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 3

MỤC LỤC . 4

PHẦN DẪN NHẬP. 5

1. Tính cấp thiết của đề tài: .5

2. Lịch sử vấn đề :.6

3. Mục đích, ý nghĩa: .22

4. Phương pháp nghiên cứu:.22

5. Giới hạn đề tài, phạm vi nghiên cứu:.23

6. Cấu trúc luận án:.23

7. Đóng góp mới của luận án: .24

CHƯƠNG 1: GIỚI THUYẾT VỀ “THƠ MỚI” (1930 - 1945) VÀ SỰ ĐỔI MỚI

NGHỆ THUẬT THƠ . 25

CHƯƠNG 2: SỰ ĐỔI MỚI “THƠ MỚI” TRÊN BÌNH DIỆN THI HỨNG . 36

2.1. Sự đổi mới thi hứng, yếu tố quyết định đổi mới “Thơ Mới” .36

2.2. Những nguồn thi hứng mang cảm quan mới trong “Thơ Mới”.37

2.2.1. Cảm hứng về cái tôi .37

2.2.2. Cảm hứng về cái buồn, cái cô đơn.61

2.2.3. Cảm hứng về tình yêu:.72

2.2.4. Cảm hứng về đất nước, quê hương; về những số phận không may. .84

2.2.5. Cảm hứng về thiên nhiên .94

CHƯƠNG 3: SỰ ĐỔI MỚI “THƠ MỚI” TRÊN BÌNH DIỆN THI PHÁP. 107

3.1. Sự quy định của thi hứng đối với thi pháp: .107

3.2. Sự đổi mới “Thơ Mới” trên bình diện thể loại .108

3.2.1. Thể thơ tự do:.113

3.2.2. Thể thơ lúc bát: .118

3.2.3. Thể thơ 7 tiếng:.121

3.2.4.Thể thơ 8 tiếng:.127

3.3. Sự đổi mới “Thơ Mới” trên bình diện ngôn ngữ thơ:.134

3.3.1. Sự đổi mới lời thơ:.135

3.3.2. Sự đổi mói câu thơ:.156

PHẦN KẾT LUẬN. 171

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 178

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY