Luận văn Thiết lập Router trên hệ điều hành Linux

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 3I. MẠNG MÁY TÍNH 31. Lịch sử phát triển của mạng máy tính 32. Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính 83. Mục tiêu kết nối mạng máy tính 124. Lợi ích kết nối mạng 12II. HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 131. Lịch sử phát triển 132. Ưu khuyết điểm của hệ điều hành Linux 153. Các bản phân phối Linux 17III. HỆ THỐNG TẬP TIN VÀ CÁC LỆNH CĂN BẢN 201. Tổng quan 202. Các thành phần chính của FileSystem 203. Loại FileSystem 214. Các thao tác trên FileSystem 235. Tổ chức hệ thống tập tin trên Linux 266. Các lệnh thao tác trên hệ thống tập tin 267. Các lệnh hệ thống 308. Một số lệnh quản lý người dùng và nhóm 329. Đường ống - pipe 3310. Quản lý phần mềm 34CHƯƠNG II: MÔ HÌNH MẠNG VÀ CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 37I. MÔ HÌNH MẠNG 371. Phân tích mô hình mạng 372. Mô hình mạng 383. Bảng thông số của các máy 38II. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX – PHIÊN BẢN FEDORA CORE 8 391. Yêu cầu phần cứng 392. Phân vùng đĩa 393. Cài đặt hệ điều hành Linux – bản phân phối Fedora Core 8 40CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MÁY SERVER LINUX 49I. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS 491. Khái niệm 492. Chức năng DNS 493. Nguyên tắc làm việc của DNS 504. Cách sử dụng DNS 515. Cài đặt DNS 516. Cấu hình DNS 52II. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH APACHE WEBSERVER 581. Giới thiệu 582. Đặc điểm 593. Cài đặt 604. Khởi động, dừng, khởi động lại dịch vụ Apache 605. Kiểm tra dịch vụ Apache 616. Các thư mục cấu hình Apache 617. Cấu hình Apache Webserver 61III. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MAIL SERVER 681. Giới thiệu 682. Cài đặt và cấu hình dịch vụ sendmail trên Linux 70CHƯƠNG IV: THIẾT LẬP CHỨC NĂNG ROUTER TRÊN LINUX 83I. GIỚI THIỆU ROUTER 831. Router là gì? 832. Ưu điểm của Router 843. Nhược điểm của Router 85II. CẤU HÌNH CARD MẠNG 851. Cấu hình card eth0 852. Cấu hình card eth1 863. Cấu hình card eth2 86III. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN 871. Bật tính năng định tuyến 872. Mô tả thông tin định tuyến 873. Kiểm tra định tuyến 87IV. CẤU HÌNH NAT TRÊN IPTABLES 881. Giới thiệu về iptables 882. Cấu hình iptables NAT kết nối Internet 923. Cấu hình iptables NAT tĩnh 93V. CẤU HÌNH DHCP SERVER 941. Giới thiệu 942. Cài đặt 953. Cấu hình DHCP Server 954. Khởi động dịch vụ DHCP 965. Kiểm tra dịch vụ DHCP 96CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 99Đã làm 99Triển vọng của đồ án 100Hướng phát triển 100Tài liệu tham khảo 101

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 3

I. MẠNG MÁY TÍNH 3

1. Lịch sử phát triển của mạng máy tính 3

2. Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính 8

3. Mục tiêu kết nối mạng máy tính 12

4. Lợi ích kết nối mạng 12

II. HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 13

1. Lịch sử phát triển 13

2. Ưu khuyết điểm của hệ điều hành Linux 15

3. Các bản phân phối Linux 17

III. HỆ THỐNG TẬP TIN VÀ CÁC LỆNH CĂN BẢN 20

1. Tổng quan 20

2. Các thành phần chính của FileSystem 20

3. Loại FileSystem 21

4. Các thao tác trên FileSystem 23

5. Tổ chức hệ thống tập tin trên Linux 26

6. Các lệnh thao tác trên hệ thống tập tin 26

7. Các lệnh hệ thống 30

8. Một số lệnh quản lý người dùng và nhóm 32

9. Đường ống - pipe 33

10. Quản lý phần mềm 34

CHƯƠNG II: MÔ HÌNH MẠNG VÀ CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 37

I. MÔ HÌNH MẠNG 37

1. Phân tích mô hình mạng 37

2. Mô hình mạng 38

3. Bảng thông số của các máy 38

II. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX – PHIÊN BẢN FEDORA CORE 8 39

1. Yêu cầu phần cứng 39

2. Phân vùng đĩa 39

3. Cài đặt hệ điều hành Linux – bản phân phối Fedora Core 8 40

CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MÁY SERVER LINUX 49

I. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS 49

1. Khái niệm 49

2. Chức năng DNS 49

3. Nguyên tắc làm việc của DNS 50

4. Cách sử dụng DNS 51

5. Cài đặt DNS 51

6. Cấu hình DNS 52

II. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH APACHE WEBSERVER 58

1. Giới thiệu 58

2. Đặc điểm 59

3. Cài đặt 60

4. Khởi động, dừng, khởi động lại dịch vụ Apache 60

5. Kiểm tra dịch vụ Apache 61

6. Các thư mục cấu hình Apache 61

7. Cấu hình Apache Webserver 61

III. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MAIL SERVER 68

1. Giới thiệu 68

2. Cài đặt và cấu hình dịch vụ sendmail trên Linux 70

CHƯƠNG IV: THIẾT LẬP CHỨC NĂNG ROUTER TRÊN LINUX 83

I. GIỚI THIỆU ROUTER 83

1. Router là gì? 83

2. Ưu điểm của Router 84

3. Nhược điểm của Router 85

II. CẤU HÌNH CARD MẠNG 85

1. Cấu hình card eth0 85

2. Cấu hình card eth1 86

3. Cấu hình card eth2 86

III. CẤU HÌNH ĐỊNH TUYẾN 87

1. Bật tính năng định tuyến 87

2. Mô tả thông tin định tuyến 87

3. Kiểm tra định tuyến 87

IV. CẤU HÌNH NAT TRÊN IPTABLES 88

1. Giới thiệu về iptables 88

2. Cấu hình iptables NAT kết nối Internet 92

3. Cấu hình iptables NAT tĩnh 93

V. CẤU HÌNH DHCP SERVER 94

1. Giới thiệu 94

2. Cài đặt 95

3. Cấu hình DHCP Server 95

4. Khởi động dịch vụ DHCP 96

5. Kiểm tra dịch vụ DHCP 96

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 99

Đã làm 99

Triển vọng của đồ án 100

Hướng phát triển 100

Tài liệu tham khảo 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY